til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Bærekraftig primærhelsetjeneste for fremtiden - fastlegen som teamleder og lagspiller

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder (vest), Sørlandsparken legesenter
Dag
Tirsdag 17/8 2021 18:00 - 19:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Politiker i glassheisen - jubileumsscene
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Dersom kommunal helse- og omsorgstjeneste fortsetter utviklingen som i dag, vil 1 av 3 måtte jobbe i helsesektoren. Dette er hverken realistisk eller fornuftig ressursbruk. Hvordan blir helsetjenesten vår bærekraftig i fremtiden? Hva kan du selv gjøre for å leve hele livet best mulig? Fastlegetjenesten er en grunnpilar i primærhelsetjenesten, og de som har samme fastlege over tid, har bedre leveutsikter enn andre. Fastlegetjenesten er presset og har store utfordringer med å innfri alle forventningene fra både pasienter, pårørende og myndigheter. Mange unge leger er skeptiske til å begynne som fastleger og 30% av fastlegene vil gå av med pensjon de neste 15 årene.  

Helsedirektoratet startet pilotprosjektet Primærhelseteam (PHT) våren 2018. Kristiansand er en av kommunene som tester ut denne teambaserte modellen, hvor “svake etterspørrere” av helsetjenester har fått høyere prioritet. Tverrfaglige team fører til at pasientene blir fulgt opp bedre av fastlegen sin, selv om de har dårlig oppmøtekompetanse. I dag er det ikke alltid de som trenger det mest som får mest tid med fastlegen. Undersøkelser viser at de skrøpeligste pasientene med komplekse helsebehov er minst fornøyd med fastlegetjenesten. Hva kan politikerne gjøre for å sikre en helhetlig primærhelsetjeneste til hele befolkningen fremover? 

PHT prioriterer de som trenger det mest - de med komplekse, tverrfaglige problemstillinger. Vår erfaring tilsier at et tett samarbeid mellom PHT og andre deler av kommunehelsetjenesten øker tilknytningen til fastlegen og øker kvaliteten på primærhelsetjenesten. Våre funn antyder at denne organiseringen gir bedre helse enn tradisjonell oppfølging. Kristiansand kommune er midtveis i prosjektet «Bedre helseoppfølging av personer med utviklingshemming». Prosjektet skal bidra til systematisk, tverrfaglig oppfølging av brukerne og kompetansedeling mellom faggruppene for å sikre best mulig helse til en sårbar gruppe. 

PHT skal gi mer til de som trenger det mest, uten at tilbudet til øvrige pasienter svekkes. Ved å variere tjenestetilbudet etter den enkelte pasients behov, får vi en mer individuelt tilpasset tjeneste. Mange innbyggere kan gjøre mye på egenhånd for å ivareta god helse. Den unge, travle pasienten trenger kanskje bare en digital konsultasjon, mens den multisyke eldre har behov for hjemmebesøk fra et moderne, tverrfaglig team. De andre profesjonene gir fastlegene et bedre informasjonsgrunnlag for de medisinskfaglige beslutningene slik at den totale kvaliteten på tjenesten blir bedre.  

Regjeringen har satt av 1,6 milliarder til utviklingen av fastlegeordningen frem til 2024. Utviklingen av teambasert arbeid med sterk involvering av fastlegen, er en sentral føring i bruken av denne potten penger. I PHT-prosjektet er fastlegen teamleder og aktiv medspiller for å utvikle prosjektet. Kan denne teamorganiseringen være mer hensiktsmessig organisering av helsetjenesten? 

Interessert? Bli med!

Arragementet krever grønt Koronasertifikat for publikum

Medvirkende
 • Olga Rugsland Espegren, Leder, USHT Agder (vest)
 • Werner Christie, CEO, World Health Connections
 • Tommy Andreassen, Fastlege, Brumunddal legesenter
 • Aleksander Sandnes, Fastlege, overlege Primærhelseteam, Sørlandsparken legesenter
 • Linda Torsvik, Prosjektleder, USHT Agder (vest)
 • Erling Ytrehus, Prosjektleder PHT, Kristiansand kommune
 • Cathrine Humlen Ruud, Kreftsykepleier, USHT Agder (vest)
 • Thomas Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, USHT Agder (vest)
 • Solveig Nordkvist, Leder for seniorrådet, Kristiansand kommune
 • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Nils Kristian Klev, Lege, Leder Allmennlegeforeningen
Kontaktperson
Thomas Pedersen Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester USHT Agder (vest), 92810782, thomas.gordeladze@kristiansand.kommune.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
5262