til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

ARP -plikt eller mulighet ?

Arrangør
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Likestillings-, og diskrimineringsombudet
Dag
Torsdag 19/8 2021 14:30 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
SAL B
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

I 2020 fikk arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Samme år rammet koronapandemien samfunnet og arbeidslivet.

Bufdir samler ulike erfaringer fra arbeidslivet for å ta temperaturen på muligheter og utfordringer for likestilling og mangfold i arbeidslivet framover. Under arrangementet får du mer informasjon om pliktene, og høre ulike perspektiver og erfaringer fra arbeid med likestilling, inkludering og mangfold.

Medvirkende:

  • Mari Trommald, direktør i Bufdir
  • Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
  • Julie Lødrup. Førstesekretær i LO
  • Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO
  • Pablo Barrera Lopez, visedirektør Yara
  • Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge
  • Olav Amund Myklebust, teamleder for fagpersonell geologi, geoteknikk, tunnel og elektro v/ Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Mathias Holst, rådgiver i Rosa Kompetanse arbeidsliv, Foreningen Fri
  • Trine Synøve Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Bufdir

Arrangementet har begrenset plass på grunn av smittevernsregler og blir derfor streamet på Bufdirs facebook-side: https://nb-no.facebook.com/events/245196313770056/
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet vil tegnspråktolkes.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson
trine lise hoffmann, Bufdir, 46615121
Universell utforming
Tegnspråktolking
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1336