til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Hvordan kan vi bo og bygge trygt på kvikkleire?

Arrangør
NGI - Norges Geotekniske Institutt
Dag
Onsdag 18/8 2021 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Forskning , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Eureka kompetanse
Stedsbeskrivelse:
Kursrom 2 Amfiet
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Om arrangementet

Norge er ett av få land i verden som har områder med mye kvikkleire. Vanskelige grunnforhold kan skape utfordringer – både økonomisk og teknisk. Og ikke minst: Hvordan er det å bo og ferdes i områder med kvikkleire?

Temaer som du vil få høre mer om er:

  • Hvem har ansvar for å kartlegge og vurdere risiko for kvikkleireskred?
  • Hvordan gjør man grunnundersøkelser og hvor sikre er de?
  • Hvis det blir avdekket kvikkleire, hvilke sikringstiltak kan bli gjort?
  • Klimaet endrer seg. Øker klimaendringer risikoen for kvikkleireskred?

 

Medvirkende:

  • Lars Andresen, adm.dir. NGI - Norges Geotekniske Institutt
  • Jean-Sébastien L'Heureux, avdelingsleder Geoteknikk og Naturfare NGI - Norges Geotekniske Institutt
  • Brigt Olav Samdal - direktør for skred- og vassdragsavdelingen, NVE-Norges vassdrags- og energidirektorat 
  • Odd-Arne Fauskerud, fagdirektør Geofag, Multiconsult 
  • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir. Statens vegvesen 
  • Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune 

Kontaktperson
Liv Røhnebæk Bjergene, Senior kommunikasjonsrådgiver, NGI - Norges Geotekniske Institutt, 99797113, liv.bjergene@ngi.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2287