til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Øke helsekompetansen i befolkningen – hva må til for å ruste sykehus og kommuner for oppgaven?

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Dag
Onsdag 18/8 2021 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Plenumsal
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Regjeringen ønsker en satsning på å øke helsekompetansen i befolkningen.

En nylig gjennomført kartlegging viser at det er store mangler og hull i kunnskapen hos befolkningen, og at dette har konsekvenser for både den enkeltes helse og samfunnets helseutgifter. Blant annet slås det fast at 1 av 3 har utfordringer med å navigere i helsetjenesten. De som bruker helsetjenesten ofte, er også de som har lavest digital helsekompetanse.

I kartleggingen løftes læring og mestring innen helse frem som en sentral virksomhet for å styrke befolkningens helsekompetanse. Dette er også en lovpålagt oppgave. Likevel er det tilfeldig hvem som opplever å motta tilbud om oppfølging i form av veiledning, informasjon og annen nødvendig mestringsstøtte. Hvorfor er det sånn?

Hva må til for å gjøre sykehus og kommuner bedre rustet til å styrke lærings- og mestringsvirksomheten og øke helsekompetansen i befolkningen?

I panelet:

Lilly Ann Elvestad – Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Tuva Moflag – Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Geir Lippestad – Leder av Partiet Sentrum og forsvarsadvokat

Christopher Le – Prosjektleder i Helsedirektoratet og PhD-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet

Panelsamtalen ledes av Siw Bratli.

Kontaktperson
Cecilia Sønstebø, Kommunikasjonsrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), 93005263, cecilia.sonstebo@mestring.no
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2189