til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Er det trygt å bli gammel i Norge?

Arrangør
Pensjonistforbundet
Dag
Torsdag 19/8 2021 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet - jubileumsscene
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Vi tar debatten: Er det trygt å bli gammel i Norge?

Koronapandemien avdekket sårbarheten i eldreomsorgen - eksisterende utfordringer ble synliggjort og forstørret. Arkitektur og bygningsmasse medvirket til stor smittespredning ved sykehjemmene og mange døde. Syke, sårbare eldre ble isolert og pårørende fortvilet. Ensomhet og isolasjon rammet også eldre hjemmeboende. Hjemmetjenesten manglet smittevernutstyr. Utbredelsen av deltidsstillinger innen helse og omsorg forverret situasjonen. Eldre ble utrygge – og det med rette. Pensjonistforbundet inviterer derfor stortingspolitikere til debatt om (bl.a.) disse spørsmålene:

 • Hvordan kan disse erfaringene brukes for å utvikle og forbedre eldreomsorgen i Norge?
 • Hvordan skaffe flere heltidsstillinger i eldreomsorgen?
 • Hvordan skal eldre få hjelp til å tilrettelegge boligene sine og ta i bruk velferdsteknologi, slik at de kan bo trygt og godt i eget hjem?
 • Hvorfor er det fortsatt mange kommuner som står i startgropa når det gjelder velferdsteknologi?
 • Hvordan skaffer vi tilstrekkelig antall sykehjemsplasser?
 • Hvordan sikre at smittevern og andre beredskapstiltak i eldreomsorgen er ivaretatt?
 • Hva trenger kommunene for å løse sine omsorgsoppgaver?


Debattleder: Erik Wold

Medvirkende
 • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
 • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, AP
 • Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant, FrP
 • Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, SP
 • Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant, SV
 • Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, H
Kontaktperson
Bjørg Karin Buttedahl, Kommunikasjonssjef, Pensjonistforbundet, 99445529
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
859