til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Norges tilstand - Vedlikeholdsgapet i offentlig sektor

Arrangør
Rådgivende Ingeniørers Forening, Stærk & Co
Dag
Tirsdag 17/8 2021 12:00 - 13:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Stedsbeskrivelse:
3. etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Å tenke seg et Norge uten brukbare veier, rent vann, elektrisitet, skolebygg og universiteter, sykehus, flyplasser, fengsler eller jernbane - er ikke mulig. «State of the Nation – Norges tilstand» er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin evaluering av situasjonen – vår helsesjekk av rikets fysiske tilstand. En forståelse av den fysiske situasjonen til dagens bygg og infrastruktur er et viktig utgangspunkt for å kunne utvikle en næring som, gjennom planlegging og drift, bidrar til et bærekraftig og livskraftig samfunn - i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Det er nå tredje gang RIF gir ut rapporten «State of the Nation» i Norge. Sammen med de ledende rådgivende ekspertene innenfor våre medlemmers fagområder har vi igjen gjennomgått tilstanden for offentlige bygg og infrastruktur. Det er samfunnets bygg og infrastruktur som utgjør selve ryggraden i utviklingen av det moderne Norge.
Den første State of the Nation-rapporten i 2010 var den første rapporten som dokumenterte store vedlikeholds-
og oppgraderingsbehov på sentrale områder innen offentlige bygg og infrastruktur. I 2015 avdekket RIFs eksperter et totalt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 2600 milliarder – tilsvarende nesten et halvt oljefond på den tiden. Mest kritisk var det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. Her var funksjonaliteten og påliteligheten truet, og i tillegg viste rapporten en stor mengde utilfredsstillende kommunale bygg og sykehusbygg.
Situasjonen har ikke endret seg nevneverdig siden 2015. Vi ser en stadig forringelse i Norges fysiske tilstand.

Under årets Arendalsuka-arrangement tar vi debatten: Hvordan håndterer vi vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor. Vi har også gjort en analyse av hvorvidt de enkelte partiene tar vedlikeholdsbehovet på alvor. Hva skriver de egentlig i partiprogrammene for neste Stortings-periode?

Medvirkende
 • Harald Nikolaisen, Adm. Direktør, Statsbygg
 • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
 • Knut Arild Hareide, Samferdselsminister, Kristelig Folkeparti
 • Thomas Breen, Direktør, Norsk Vann
 • Helge Eide, Områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati, Kommunenes Sentralforbund KS
 • Arne Nævra, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
 • Helge André Njåstad, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
 • Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Anne Haabeth Rygg, Gruppeleder, Oslo Høyre
 • Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. Direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Bjarne Håkon Hansen, Ordstyrer
Kontaktperson
Trond C. Brekke, Kommunikasjonssjef, Rådgivende Ingeniørers Forening, 40241000, trond@rif.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2469