På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Exit - ut av kriminelle gjenger og destruktive miljøer

Arrangør
KFUK-KFUM Forandringshuset - Avhopperprosjektet
Dag
Tirsdag 17/8 2021 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Kirkens Bymisjon - Torvet 3
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

KFUK-KFUM Forandringshuset arbeider for å kunne etablere et  nasjonalt senter for avhoppervirksomhet i Norge, i partnerskap med Fryshuset, og i tett samarbeid med offentlige aktører som arbeider på feltet i Norge innen 2023.

  • Vi vil presentere funn fra fersk forskningsrapport og vår erfaringskompetanse så langt i prosjektet

Forandringshuset har gjennom sitt arbeid kontakt med en rekke unge mennesker som har begynt på en kriminell løpebane. Flere av disse er tilknyttet ulike gjengmiljøer. Det å kunne tilby støtte og gi verktøy til de av disse unge som er motivert for å skape en positiv endring i sitt liv, er utgangspunktet for at Forandringshuset har tatt initiativ til etablering av avhoppervirksomhet i Norge. 

Samtidig ser vi at behovene for hjelp og støtte til å komme ut av destruktive miljøer er betydelig større og bredere, enn kun å tilby støtte til de unge vi kommer i kontakt med gjennom vår åpne forebyggende virksomhet.

Gjennom vårt nettverk og vår stab som bl.a. består av tidligere gjengkriminelle, som selv har brutt med sine miljøer. Vet vi at det tilbudet som i dag gis av det offentlige, ikke oppleves tilstrekkelig. Vi ser tydelig behovet for etablering av et nasjonalt program tilsvarende Passus, tilpasset til en norsk kontekst. 

I Norge har det vært gjennomført to terrorangrep (ABB/22.juli-angrepet og Manshaus 2019/søsterdrap og angrep på moske i Bærum)de siste årene av personer med en høyreekstrem ideologi. PST vurderer at høyreekstreme i Norge representerer den største trusselen for nye terrorangrep. Høyreekstreme i Norge finnes både i form av organiserte miljøer, som man i stor grad har oversikt over, og i form av unge som er radikalisert på nett og som deltar i miljøet uten nødvendigvis å være fysisk organisert. Vi ser tydelig behovet for etablering av et nasjonalt program tilsvarende Exit, tilpasset til en norsk kontekst. Både for å tilby en vei ut for unge som ønsker ut av miljøene, og for å tilby informasjon og støtte til pårørende og andre som er bekymret for om unge individer er i ferd med å bli radikalisert.

Medvirkende
  • Øivind Mehl Landmark, Virksomhetsleder, KFUK-KFUM Forandringshuset
  • Lasse Richardt, Prosjektmedarbeider, Avhopperprosjektet i Forandringshuset
  • Fagansvarlig, Partner, Fryshuset
Kontaktperson
Kristin Walstad, Leder politikk og samfunnskontakt, KFUK-KFUM Norge, 93022958, kristin.walstad@kfuk-kfum.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1589