til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Personvern for barn og unge – hvordan sikrer vi at barna blir hørt?

Arrangør
Datatilsynet
Dag
Onsdag 18/8 2021 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Arbeidet med å bedre barns personvern har over lang tid vært rettet mot skolesektoren, og det har vært sett på hvordan skolens digitale verktøy for opplæring og kommunikasjon må sikre elevenes personopplysninger. Det er satt i verk samarbeid på statlig nivå og mellom kommuner, og temaet er satsingsfelt for flere sentrale aktører.

Tiden er inne for å rette blikket mot de unge selv også. Barn er gitt rett til særskilt beskyttelse gjennom personvernregelverket. Barneloven har nylig blitt foreslått endret av Barnelovutvalget med en egen bestemmelse som presiserer barnets rett til personvern og vern om privatlivet. Forslaget til endring presiserer særlig barns rett til å bli hørt, medbestemmelse og rett til å nekte at foreldre samtykker på deres vegne.

Personvern er i mange sammenhenger forklart med retten til å kunne velge og til å kunne bestemme selv. Hvilke verktøy har barn og unge for å få hjelp til å ta gode valg for seg selv? Hva gjør samfunnet for å sikre at barna faktisk blir hørt og de settes i stand til å ivareta sitt eget personvern?

Vi tar debatten i Arendal!

Medvirkende
  • Sara Eline Grønvold - moderator
  • Inga Bejer Engh, barneombud, Barneombudet
  • Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
  • Lea Mariero, leder, Press - Redd Barna Ungdom
  • Ingeborg Senneset, journalist og samfunnsdebattant
Kontaktperson
Guro Skåltveit, Datatilsynet, 99323027
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
3119