til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Investerings- og kompetansebehov i vann- og avløpssektoren

Arrangør
Norsk Vann
Dag
Tirsdag 17/8 2021 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet - jubileumsscene
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. I en ny Norsk Vann rapport (259/2021), utarbeidet av SINTEF og Norconsult, er det estimert et behov på 332 milliarder kr fram mot 2040. Det skyldes bl.a. befolkningsvekst, skjerpede myndighetskrav, håndtering av klimaendringer, økte krav til forsyningssikkerhet og økende behov for å fornye deler av et aldrende ledningnett.

Samtidig har en annen ny Norsk Vann rapport (258/2020) sett på behovet for rekruttering av viktige stillinger til kommune-Norge på vann og avløp. Behovet for ingeniører, sivilingeniører og ikke minst driftsoperatører er stort i årene som kommer. Skal vi klare å investere det som kreves, og samtidig opprettholde de gode tjenestene, kreves det mer kompetent arbeidskraft.

Norsk Vann tar debatten om hvordan vi skal klare denne utfordringen.

Medvirkende
  • Thomas Breen, Direktør, Norsk Vann
  • Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Kjetil E. Lein, Visepresident, NITO
  • Truls Inderberg, Divisjonsdirektør, Norconsult
  • Sjur Tveite, Daglig leder, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
  • Morten Finborud, Adm. direktør, Hias IKS
  • Kjell Werner, Ansvarlig redaktør, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
Kontaktperson
Thomas Langeland Jørgensen, Stabsleder kommunikasjon og samfunnskontakt, Norsk Vann, 95049728, thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1328