På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Barrierer under lupen: Barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter - hvordan få alle med?

Arrangør
ALLEMED, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)
Dag
Mandag 16/8 2021 15:00 - 16:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Inkludering , Idrett/fritid
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
 


Om arrangementet

Koronapandemien har det siste året fått de fleste av oss til å kjenne på barrierer som vi til vanlig ikke kjenner like mye på. Dette har samtidig satt et større fokus på det som nettopp er hverdagen til mange barn og unge til vanlig, og utgjør barrierer for deres deltakelse i fritidsaktiviteter.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) kartlegger status på deltakelse og frafall det siste året, vi hører fra frivilligheten om hva som må til for å inkludere alle, og ungdom løfter verdien av å ha et fritidstilbud utenfor skolen og kommer med forslag til hva som skal til for å inkludere flere.

Politikere, både lokalt og nasjonalt, framhever frivillighetens rolle i å løse samfunnsoppgaver og -utfordringer som ensomhet, barn og unges fritid og integrering. Vi hører fra ungdomspolitikere om hvordan deres parti skal jobbe for å redusere barrierer for deltakelse for barn og unge og hindre frafall, og hva som skal til for å bygge den infrastrukturen organisasjoner stiller opp med i hverdagen.

 

Om arrangørene

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt fellesinitiativ bestående av 35 frivillige og ideelle organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nettverket har som mål å bidra til økt dialog, samhandling og politisk handling for å belyse tema, motvirke og bekjempe utenforskap og fattigdom blant barn og unge og bidra til at barn og unge får innflytelse og blir hørt i relevante saker. I 2016 skrev NDFU sammen med Regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen. Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi og sosiale forhold. NDFU står dessuten bak verktøyet ALLEMED.

ALLEMED er et sett med dialog- og handlingsverktøy som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi. Økonomi omfatter både kostnader og sosiale barrierer som kan sees i sammenheng med økonomi, slik som statuspress, rekrutteringsmekanismer og universell utforming. Verktøyet synliggjør barrierer for deltakelse og risikofaktorer som fører til utenforskap. Siden 2018 har ALLEMED samarbeidet med over 70 kommuner om å gjennomføre en ALLEMED-dugnad, der disse verktøyene brukes. 

Skal barns rett til fritid bli en virkelighet, må kommune, frivillighet, politiske råd og næringsliv sammen finne gode løsninger. Gjennom ALLEMED-dugnader har representanter på tvers av disse sektorene deltatt og jobbet fram konkrete ideer til tiltak og handlinger for å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette arbeidet har gitt oss kunnskap om hvor skoen trykker i norske kommuner, og hvilke innsatsområder som bør styrkes for å sikre inkluderingen av alle barn og unge - uavhengig av familiens økonomi, funksjonsevne og sosiale bakgrunn.

Medvirkende
 • Erika Wollner, Prosjektleder, ALLEMED
 • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)
 • KFUK-KFUM Norge
 • Frivillighet Norge
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • Ungdom og Fritid
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Norges Musikkorpsforbund (NMF)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske kommité (NIF)
Kontaktperson
Erika Wollner, Prosjektleder, ALLEMED, 92233231, erika@allemed.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1101