På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Barrierer under lupen: Barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter - hvordan få alle med?

Arrangør
ALLEMED, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), KFUK-KFUM Norge, Frivillighet Norge, Redd Barna, Ungdom og Fritid, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Norges Musikkorpsforbund (NMF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske kommité (NIF), Røde Kors
Dag
Mandag 16/8 2021 15:00 - 16:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Inkludering , Idrett/fritid
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
 


Om arrangementet

Koronapandemien har det siste året fått de fleste av oss til å kjenne på barrierer som vi til vanlig ikke kjenner like mye på. Dette har samtidig satt et større fokus på det som nettopp er hverdagen til mange barn og unge til vanlig, og utgjør barrierer for deres deltakelse i fritidsaktiviteter.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) kartlegger status på deltakelse og frafall det siste året, vi hører fra Frelsesarmeen og Frivillighet Norge om hva som må til for å inkludere alle, og ungdom fra Forandringshuset løfter verdien av å ha et fritidstilbud utenfor skolen og kommer med forslag til hva som skal til for å inkludere flere. Monica Sydgård fra Redd Barna leder ordet.

Politikere, både lokalt og nasjonalt, framhever frivillighetens rolle i å løse samfunnsoppgaver og -utfordringer som ensomhet, barn og unges fritid og integrering. Vi hører fra ungdomspolitikere om hvilke prioriteringer deres partier har for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter.

I panelet sitter

  • Caroline Hoff, Unge Høyre
  • Gaute Skjervø, AUF
  • Torleik Svelle, Senterungdommen
  • Julia Moen Pigao, SU
  • Ole Jakob Warlo, FpU
  • Alberte T. Bekkhus, Rød Ungdom

Om arrangørene

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt fellesinitiativ bestående av 35 frivillige og ideelle organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nettverket har som mål å bidra til økt dialog, samhandling og politisk handling for å belyse tema, motvirke og bekjempe utenforskap og fattigdom blant barn og unge og bidra til at barn og unge får innflytelse og blir hørt i relevante saker. I 2016 skrev NDFU sammen med Regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen. Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi og sosiale forhold. NDFU står dessuten bak verktøyet ALLEMED.

ALLEMED er et dialog- og handlingsverktøy som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi. Økonomi omfatter både kostnader og sosiale barrierer som kan sees i sammenheng med økonomi, slik som statuspress, rekrutteringsmekanismer og universell utforming. Verktøyet synliggjør barrierer for deltakelse og risikofaktorer som fører til utenforskap. 

Skal barns rett til fritid bli en virkelighet, må kommune, frivillighet, politiske råd og næringsliv sammen finne gode løsninger. Gjennom ALLEMED-dugnader, der verktøyene brukes, har representanter på tvers av disse sektorene deltatt og jobbet fram konkrete ideer til tiltak og handlinger for å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette arbeidet har gitt oss kunnskap om hvor skoen trykker i kommuner, og hvilke innsatsområder som bør styrkes for å sikre inkluderingen av alle barn og unge - uavhengig av familiens økonomi, funksjonsevne og sosiale bakgrun

Medvirkende
  • Monica Sydgård, Leder Norgesprogrammet, Redd Barna
  • Vanja Konradsen, Prosjektleder, Frivillighet Norge
  • Elin Herikstad, Seksjonsleder for velferd og utvikling, Frelsesarmeen
  • Ungdomsrepresentanter, KFUK-KFUM Forandringshuset
Kontaktperson
Erika Wollner, Prosjektleder, ALLEMED, 92233231, erika@allemed.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2540