til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget?

Arrangør
Fattignettverket Norge
Dag
Onsdag 18/8 2021 14:00 - 16:00
Arrangementstype
Workshop
Tema
Partipolitikk , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Demokratiscenen - jubileumsscene
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

ER DE FATTIGE DEMOKRATIETS TAPERE?

Er det lurt av fattigdomsbevegelsen å be om et fattigdomsforlik ved Stortingsvalget 2021?  Et forlik som innfører retten til et adekvat livsopphold og et anstendig liv for alle.  Fattignettverket Norge (FnN) ønsker innledninger som kan belyse temaet fra ulike vinkler, fra politikken, forskningen, fagforening og media, navn blir klart om ikke så lenge.  Så vil vi ha grupper ved bordene der politikere, fagfolk og fattige diskuterer innholdet i fattigdomsforliket.

Her er en foreløpig agenda, det kan bli endringer underveis:
Innledning ved FnN - 5 min 
3 - 4 faglige innlegg på 10 - 15 minutt 
Innledning til workshop med spørsmål som blir gitt til bordene i teltet.
30 min Workshop, ledes av ansatte fra UiA CoLAB og studenter fra SHIFT masterprogram.
20 min – Runde med gruppene og presentasjon av konklusjoner.
5 min – Avslutning ved FnN og CoLAB.

Fattignettverket Norge har de siste årene arrangert møter i flere byer der politikere uttaler seg om fattigdom i Norge i dialog med de fattige selv.  Det er lett å få politikere til å si vakre ord om bekjempelsen av fattigdom i Norge, men vi har sett lite resultater i praktisk politikk.  Det er vanskelig for enkeltpartier å gå foran, derfor ønsker vi at de skal gå i flokk og inngå et godt Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget 2021.  Fattignettverket ønsker å høre alle Stortingspartiene sine meninger om fattigdom og alle partier har godt av å høre våre meninger.  

Men hvordan skal vi få politikerne til å snakke sammen og gjennomføre de enkle grepene som partiene lenge har vært bedt om å ta?  Politikerne har vist lite vilje til å gi tilstrekkelige ytelser til de som er utenfor fullt arbeidsliv eller uten trygd eller annen ytelse som gjør dem økonomisk uavhengige og til frie mennesker.  Selv folk med fast pensjon eller trygd havner i fattigdom når ytelsene er for små og politikerne ikke budsjetterer nok penger til at alle kan leve et verdig liv.

For både NAV-loven (Sosialloven), Grunnloven og Menneskerettighetene garanterer alle enkeltindivider et livsopphold som sikrer deres deltakelse i samfunnet og forebygger sosial, økonomisk og helsemessig nød og utenforskap.

10 krav til fattigdomsbekjempelsen i Norge:
Innføre sosialhjelpssatser på nivå med SIFOs standardbudsjett.
Rettighetsfesting av adekvat garantert minsteinntekt.
NAV må ta sitt ansvar for fattigdomsbekjempelsen i Norge.
NAV må gi bedre tjenester som dekker brukernes behov.
Reglene for AAP må reverseres og forbedres.
Uføre som har blitt fratatt penger må få pengene tilbake.
Husleier må tilpasses betalingsevnen, ikke markedet.
Gjenreis den sosiale boligbyggingen og gi bedre sosialboligtilbud.
De som har mistet bostøtte uten forbedret økonomi må få den tilbake.
Tenner er en del av kroppen og må inn under egenandelsystemet.

Fattignettverket Norge har fått tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til å arrangere møter under tittelen "Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget" i fem byer.  Under valgkampen og med nyvalgte politikerne etter valget.

Medvirkende
  • Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
  • Rolf Solvang, Daglig Leder, Fattignettverket Norge
  • Odd-Rune Tollhaug, Prosjektleder, Fattignettverket Norge
Kontaktperson
Rolf Solvang, Daglig Leder, Fattignettverket Norge, 98188246, post@fattignettverket.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1102