På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Bistand mot moderne slaveri – hvordan og hvorfor?

Arrangør
Etisk Handel Norge, Hope for Justice Norge, Raftostiftelsen, Fairtrade Norge, SOS-barnebyer, Det norske menneskerettighetsfond, For Freedom, Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp, Lightup Norge, NorgesGruppen ASA, Telenor, Plan International Norge, Tankesmien Skaperkraft
Dag
Onsdag 14/8 2019 09:00 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Foreningen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Regjeringen har gjennom Granavolden-plattformen uttrykt at kampen mot moderne slaveri skal trappes opp med et eget bistandsprogram mot moderne slaveri. Minst 40 millioner mennesker lider hvert år som ofre for moderne slaveri. Utfordringene er komplekse og må adresseres i full bredde dersom vi skal nå FN’s bærekraftmål 8.7: Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

 

Denne morgenen stiller vi spørsmålet om hvordan og hvorfor dette skal gjøres. I en todelt bolk tar vi først for oss om hvorvidt norsk bistand kan være et bra virkemiddel for å nå FN's bærekraftsmål om dette temaet før vi i bolk to spør oss hvordan næringslivet med aktsomhetsvurderinger kan bidra til å få mennesker ut av denne industrien. Begge sesjonene blir moderert av Benedicte Ekman, leder av organisasjonen For Freedom

Frokost serveres fra 8:30

SESJON 1

09:00 – 10:00

Kan bistand være et effektivt virkemiddel mot moderne slaveri?

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein presenterer overordnede rammer for et nytt bistandsprogram mot slaveri og deltar i sesjon én hvor vi spør om hvordan bistand kan begrense moderne slaveri. I tillegg møter du:

Dagfinn Høybråten, generalsekretær Kirkens Nødhjelp

Sissel Aarak, programsjef, SOS-barnebyer

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen

 

SESJON 2

10:15-11:15

Næringsliv og moderne slaveri: Er aktsomhetsvurderinger løsningen?

I tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, forventer Norske myndigheter at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger er et internasjonalt ledende verktøy. Hvordan gjør norske selskaper aktsomhetsvurderinger for å begrense slaveri og kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Finnes det konkrete eksempler på at aktsomhetsvurderinger har ledet til identifisering av problemer, og at tiltak således er iverksatt?

Du møter: 

Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk Handel Norge

Bjart Pedersen, fagsjef i Norgesgruppen

Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge

Anita Househam, direktør for menneskerettigheter i Telenor

 

 

Medvirkende
  • Benedicte Ekman, Leder, For Freedom
  • Dag-Inge Ulstein, Utviklingsminister
  • Dagfinn Høybråten, Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
  • Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen
  • Heidi Furustøl, Daglig leder, Initiativ for etisk handel
  • Bjart Pedersen, Fagsjef, Norgesgruppen
  • Annabelle Lefébure-Henriksen, Daglig leder, Fairtrade Norge
  • Anita Househam, Direktør for menneskerettigheter, Telenor
Kontaktperson
Mathias Slettholm, Politisk rådgiver, SOS-barnebyer, 99325059, mathias.slettholm@sos-barnebyer.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1985