til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Hvordan jobber kommunene med bærekraftsmålene?

Arrangør
Kommunalbanken AS, KS
Dag
Mandag 12/8 2019 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

FNs bærekraftsmål kan være med på å bygge oppunder utviklingen av gode tjenester til innbyggerne og gode lokalsamfunn. I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023, som nylig ble lagt fram, vises det til at regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Regjeringen forventer at fylkeskommuner og kommuner legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. 

Men hvor langt er norske kommuner kommet i dette arbeidet? Er de nødvendige verktøyene og rammene på plass? Hva kan vi lære av de som har kommet langt i prosessen? Og vil bærekraftsmålene bli tema i høstens valgkamp?

Samtalen ledes av Tor Ole Steinsland, kommunikasjonsdirektør Kommunalbanken

Medvirkende
  • Gunn Marit Helgesen, Styreleder, KS
  • Anne Cathrine da Silva, Generalsekretær, FN-sambandet
  • Kjell Neergaard, Ordfører, Kristiansund
  • Anette Solli, Fylkesordfører, Akershus
  • Eva Vinje Aurdal, Ordfører, Ålesund
Kontaktperson
Harald Jacobsen, Kommunalbanken AS, 99538005
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
3315