til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Morgendagens miljøovervåkning av kyst og hav - Bruk av ny teknologi og folkeforskning

Arrangør
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Dag
Onsdag 14/8 2019 08:15 - 11:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Forskning , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
Stedsbeskrivelse:
1. etasje, hovedrommet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Tilbring formiddagen på Café Det Lindvedske Hus og lær mer om dagens og fremtidens overvåkningsplattformer – samt hvordan du kan bidra til vitenskapen – akkompagnert av kortreist frokost.

For Norge har kystsonen alltid vært av stor betydning. I og langs kysten finner vi en stor andel av befolkningen, noen av våre viktigste næringer, og et økende aktivitetsnivå som inkluderer blant annet havbruk, turisme og energiproduksjon.

For en bærekraftig utvikling og forvaltning av kystsonen er overvåking av miljøtilstanden sentralt. Miljøovervåking gir myndighetene kunnskap og kompetanse til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde, utbedre - eller forebygge forringelse av - miljøverdier. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i dag ansvarlig for flere store nasjonale overvåkingsprogrammer og flere mindre lokale programmer, flere i samarbeid med andre forskningsmiljøer eller næringslivspartnere. Overvåkingsmetodene som benyttes utvikles stadig. 

I dette frokostseminaret vil du få innblikk i innovative, kontinuerlige og planlagte overvåkningsmetoder, samt hvordan folkeforskning kan bidra til forvaltning og vitenskap. Autonome droner, sensorer på rutegående fartøyer og satelittdata kan fortelle oss mye om bl.a. temperatur, forsuring, forekomst av mikroplast og saltholdighet – data som kan brukes til å forutsi og begrense skadene av marin forsøpling, algeoppblomstringer og andre klimascenarier. Også publikum kan bidra til datainnsamlingen gjennom såkalt «citizen science»; folkeforskning.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) leder seminaret med en rekke inviterte innledere.

Program for formiddagen

Frokost serveres fra 0800.
 
0815: Velkommen ved Greta Bentzen, adm.dir, NIVA

 

SESJON I fra kl. 08.20: Folkeforskning 

Lise Gulbransen, Hold Norge Rent: "Folkeforskning - alarmbjelle og kunnskapskilde"; Kjersti Eline Tønnessen Busch, SALT: "Den store datadugnaden –kan den utnyttes av forskere?"; Eirik Oland, Handelens Miljøfond: "Fra handling til kunnskap til handling".SESJON II fra kl. 0915: Ships of opportunity 

Tudor Morgan / John Chardine, Hurtigruten: "Opportunity knocks -science onboard expedition cruise ships"; Helge Otto Mathisen, Color Line:  "Rederienes nye roller og ansvarsområder"

 

SESJON III fra kl. 10.00: Morgendagens teknologier 

Salve Dahle, Akvaplan-niva: "Glidere; miljøovervåking for framtida"; 
Kasper Hancke, NIVA: "Flyvende droner –et fugleperspektiv på morgendagens miljøovervåkning";  Bert van Bavel, NIVA: "Smartphone gadget for identification of marine litter"

 

SESJON IV fra kl. 1050: Nye ideer og initiativer 

Mimmi Throne-Holst, SINTEF: "Forskningsdrevet innovasjon for et rent og produktivt hav";  Morten Dæhlen, UiO: "Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden: Kunnskapsutvikling for et frisk og produktivt havområde".
 

Seminaret avsluttes kl. 11.30.

Medvirkende
 • Bert van Bavel, Forskningssjef, NIVA
 • Greta Bentzen, Administrerende direktør, NIVA
 • Morten Dæhlen, Dekan - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Salve Dahle, Prosjektdirektør, Akvaplan-niva
 • Mimmi Throne-Holst, Research Manager, SINTEF
 • Helge Otto Mathiesen, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Color LIne
 • John Chardine, Expedition Staff, Hurtigruten
 • Eirik Oland, COO, Handelens Miljøfond
 • Lise Gulbransen, Daglig leder, Hold Norge Rent
 • Kjersti Eline Tønnessen Busch, Daglig leder, SALT
 • Kasper Hancke, Seniorforsker, NIVA
 • Tudor Morgan, Ekspedisjonsleder, Hurtigruten
Kontaktperson
Harald Borchgrevink, Leder Medier og formidling, NIVA, 40615026, hbo@niva.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
2926