til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Havbruksnæringens muligheter - hva skal til?

Arrangør
Norsk Industri, Sjømat Norge
Dag
Tirsdag 13/8 2019 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
2. et.
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Sjømat Norge og Norsk Industri inviterer til dialog om havbruksnæringens fremtidsmuligheter. Professor Torgeir Reve vil presentere en helt fersk rapport som gir en oppdatert analyse av havbruksnæringen. Deretter blir det en debatt mellom næringsrepresentanter og sentrale politikere om hva som skal til for at havbruksnæringen skal bli en viktig kilde til vekst i sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

Det er åtte år siden professor Torger Reve presenterte boka "Et kunnskapsbasert Norge", som fikk stor oppmerksomhet og gjennomslagskraft nasjonalt. Boka omhandlet også sjømatnæringen, med spesielt fokus på havbruk. Rapporten som nå presenteres vil analysere viktige utviklingstrekk knyttet til kompetanse, kapital, klynger, innovasjon og bærekraft. Den presenterer vurderinger av havbruksnæringens status i dag, herunder hvor attraktiv næringen er for talent og kapital. Rapporten vurderer også Norges muligheter for globalt innovasjonsbasert lederskap, og næringens bidrag til vekst i sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Avslutningsvis peker rapporten på  rammebetingelser næringen må gis for å stimulere til bærekraftig vekst mot 2030.

Program:

- Velkommen v/ Aina Valland, direktør i Sjømat Norge
- Fremleggelse av rapport om hvordan Norge skal beholde posisjonen som verdensledende innen havbruk, ved professor Torgeir Reve.
- Politisk debatt mellom stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H), adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark og adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Debattleder: Solveig Van Nes, Marine Prospects AS.

Medvirkende
  • Aina Valland, Direktør, Sjømat Norge
  • Torgeir Reve, Professor, Handelshøyskolen BI
  • Geir Pollestad, Stortingsrepresentant, Sp
  • Tom-Christer Nilsen, Stortingsrepresentant, H
  • Geir Ove Ystmark, Adm. dir., Sjømat Norge
  • Stein Lier-Hansen, Adm. dir., Norsk Industri
  • Solveig Van Nes, Debattleder, Marine Prospects AS
Kontaktperson
Cathrine W. Eidal, Kommunikasjonssjef, Norsk Industri, 47637797
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1657