til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Vind i seilene - Hvordan sikre ny bærekraftig energiproduksjon i Norge?

Arrangør
Agder Energi, DNB
Dag
Tirsdag 13/8 2019 12:30 - 14:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Christian Radich
Antall plasser i lokalet
250
 


Om arrangementet

Agder Energi og DNB, vil i dette fellesarrangementet ta opp debatten rundt vindkraftutbygging på land og skatteregimet for vannkraften i Norge. Arrangementet vil derfor være delt i to debatter: 

12:30- 13:15: Skal Norge satse på storstilt vindkraftutbygging på land?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED),  la i vår frem en nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land. Lanseringen har satt i gang en stor nasjonal debatt mellom behovet for å bygge ut ny fornybar energi for å kutte klimautslipp, og behovet for å bevare uberørt norsk natur. Norge har forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp gjennom Parisavtalen og EU. Elektrifisering av stadig nye samfunnsområder, da særlig transport, vil være helt avgjørende for å nå utslippsmålene. Økt elektrifisering vil med tiden kreve økt utbygging av fornybar energiproduksjon, og vindkraft på land blir stadig mer konkurransedyktig i Norge.

Hvordan balanserer vi behovet for å kutte klimautslipp, med behovet for å ivareta uberørt natur? Hva forteller egentlig den nasjonal rammen oss om vindkraftutbygging i Norge? Det blåser også til havs, bør ikke Norge heller satse på havvind? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å belyse i debatten.

13:30-14:15: Varsku for vannkraften - høy skatt hindrer vannkraftens bidrag til grønn omstilling.

I vindkraftdebatten som raser, er det lett å glemme at 96% av vår strøm kommer fra vannkraften. Det grønne skiftet krever mer fornybar energi, og mye av vår vannkraft er allerede bygd ut. Samtidig ligger det et stort potensiale for mer fornybar kraft gjennom opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Dette vil også føre til færre naturinngrep enn storstilt utbygging av vindkraft på land. Dagens skatteregime for vannkraft gjør at denne muligheten ikke blir utnyttet. Selv om behovet for opprustning er tilstede fører beskatningen av vannkraften til at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftinvesteringer ikke blir gjennomført.

Regjeringen opprettet i 2018 et Ekspertutvalg som skal vurdere vannkraftbeskatningen. Ekspertutvalgets forslag skal overleveres til Regjeringen 1.oktober, men under Arendalsuka i august ønsker vi å ta debatten. Hvordan er dagens skatteregime til hinder for opprustning og utvidelse av vannkraftverk? Hva er konsekvensene av forskjeller i beskatning mellom vind og vann? Hvordan kan skatteregime legge til rette for nødvendig utbygging av fornybar energi i Norge? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å belyse. 

Bendik Solum Whist, myndighetskontakt i Energi Norge, vil moderere debatten. 

Medvirkende
  • Arne Søiland, Kommunikasjonsdirektør, Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Per Hanasand, Styreleder, Den Norske Turistforening (DNT)
  • Stein Lier Hansen, Administrerende direktør, Norsk Industri
  • Åsmund Aukrust, Politiker, Arbeiderpartiet
  • Liv Lønnum, Statssekretær, Fremskrittspartiet
  • Bendik Solum Whist, Myndighetskontakt, Energi Norge
  • Sven Bakken, Seksjonsleder Power & Renewables, DNB
  • Tom Nysted, Konsernsjef, Agder Energi
  • Thomas Bjørdal, Daglig leder, Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner
  • Gisle M. Saudland, Politiker, Fremskrittspartiet
Kontaktperson
Andrea Larsen Torjussen, Agder Energi, 97177761, andrea.torjussen@ae.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
2357