På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Grøn cruise i alle norske fjordar

Arrangør
NCE Maritime CleanTech
Dag
Tirsdag 13/8 2019 16:30 - 18:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Akter banjer
 


Om arrangementet

I Noreg har talet på cruiseturistar auka raskt dei siste åra, og nye framskrivingar spår 1 million cruisepassasjerar langs noregskysten i 2040. Miljøavtrykket frå cruiseturismen må ned, og frå 2026 kjem det krav om nullutslepp i tre norske verdsarvfjordar. Dette vedtaket har fått internasjonal merksemd, og det banar også veg for strengare utsleppskrav for andre fartøy og dei andre fjordane våre.

Norske pionerhamner har begynt arbeidet med å legga til rette for utsleppsfrie operasjonar, og norske teknologileverandørar er verdsleiande når det gjeld reine maritime løysingar. Kva vil vedtaket om utsleppsfrie fjordar kreva av strukturendringar og nye logistikkløysingar? Korleis skal vedtaket best gjennomførast? Korleis jobbar industrien for å møta nye og strengare krav?

Servering av kaffi og kaffimat.

Medvirkende
  • Atle Hamar, statssekretær (V), Klima- og miljødepartementet
  • Terje Halleland, stortingsrepresentant (FrP), Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Ingrid Heggø, stortingsrepresentant (Ap), Finanskomiteen, Stortinget
  • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H), Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Hege Økland, dagleg leiar, NCE Maritime CleanTech
  • Tor Christian Sletner, visepresident, CLIA Europe
  • Thor André Berg, dagleg leiar, Plug
  • Rita Berstad Maraak, hamnesjef, Stranda hamnevesen (inkl. Geirangerfjord cruisehamn)
  • Marie Launes, kommunikasjonssjef, NCE Maritime CleanTech (ordstyrar)
Kontaktperson
Håvard Tvedte, NCE Maritime CleanTech, 92630119
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1174