til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Informasjonssikkerhet for samfunn og virksomheter

Arrangør
Sopra Steria
Dag
Mandag 12/8 2019 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Castelle
Stedsbeskrivelse:
1 etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

"Informasjonssikkerhet for samfunn og virksomheter" er delt i to, der vi først vil se på informasjonssikkerhet for barn og unge, deretter på digital etikk og personvern for virksomheter.

Sesjon 1: 13.00 til 13.25

"Er du sikker?"

Lær Kidsa Koding, IKT-Norge og Sopra Steria har tatt initiativ til å bistå barn og ungdom med å forstå og lykkes med teknologibruk, personvern og sikkerhet.

«Er du sikker?» er helt i startfasen og har mål om å nå barn, ungdom og foreldre i hele landet med et tilbud modellert etter den nasjonale suksessen Lær Kidsa Koding.

Hva skal til for at barn og unge kan både sikre seg, være trygge og ta gode digitale valg? Hvilket ansvar har skolene, andre fagmiljøer og barn og unge selv? «Er du sikker?» fokuserer på kunnskap fremfor moralisme, og løsninger fremfor frykt.

Sesjon 2: 13.25 - 13.50

«Digital etikk for virksomheter»

Digital teknologi påvirker i økende grad livene våre gjennom hvordan vi jobber, lever og leker. Tidligere snakket vi om spennende og skremmende framtidsscenarioer. Når vi nå står midt oppe i digitaliseringen tar virksomheter og institusjoner løpende valg som får langsiktig betydning for hvilken retning digitaliseringen tar.

Personvern og informasjonssikkerhet er satt på agendaen, men i hvilken grad evner virksomheter å gjennomføre digitalisering og samtidig opprettholde eller styrke tillit fra kunder og brukere? Legger ny teknologi, og bruken av denne, til rette for åpenhet? Teknologien gir oss mulighet til å dokumentere handlinger og dermed redusere behovet for tillitbasert samhandling. Hvordan påvirkes det generelle behovet for tillit til virksomheter gjennom vår iver etter å bevise og overvåke?

I denne sesjonen vil det diskuteres hvilke spørsmål som bør stilles og drøftes for å veilede oss i møte med ulike etiske dilemmaer knyttet til digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern.

Medvirkende
  • Cathrine Singstad, Consulting Manager Cyber Security Advisory, Sopra Steria
  • Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge
  • Preben Gustavsen, Consulting Director, Sopra Steria
  • Eva Jarbekk, Partner, Advokatfirmaet Schjødt
  • Håkon Bergsjø, Avdelingsdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Kontaktperson
Hanne Kristine Fjellheim, Sopra Steria, 92063306
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2575