På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Klimaomstilt og virksom - Hvordan kutte jobbrelaterte flyreiser?

Arrangør
Universitetet i Bergen, Senter for klima og energiomstilling (CET)
Dag
Torsdag 15/8 2019 10:00 - 10:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
DN-teltet
 


Om arrangementet

FNs klimapanel har påpekt at for å begrense global oppvarming til 2 grader, kreves kraftig rask og omfattende reduksjon av klimagassutslipp innen alle samfunnssektorer. Samlede utslipp må halveres i løpet av det neste tiåret, og gå i null innen 2050.

Universiteter og mange andre virksomheter har omfattende reise- og møtevirksomhet som medfører betydelige klimagassutslipp, spesielt fra flyreiser. Ved universiteter og i flere andre bransjer har det vært økende oppmerksomhet omkring dette, med opprop og krav om å kutte i flyreiser.

Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen inviterer til debatt der inviterte paneldeltakere fra universitet, offentlig og privat sektor drøfter:

Hvordan kan universiteter og andre virksomheter kutte flyreiser, og kan det gjøres uten at det går ut over virksomhetens effektivitet i vesentlig grad?

På Arendalsuka vil vi også lansere CET Carbon Planner, en CO2-kalkulator tilpasset planlegging og prioritering av jobbrelaterte reiser.

 

Om CET

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Bergen. Målsettingen er å produsere kunnskap om hvordan få til dyptgripende, rask og bærekraftig omstilling av samfunnet for å møte klimautfordringene. CET er opptatt av at senterets aktiviteter utføres på en klima- og miljøvennlig måte, og har utarbeidet en Lavkarbon reisepolicy for egen virksomhet.

Medvirkende
  • Kårstein Måseide, Forskningskoordinator, Senter for klima og energiomstilling (CET), Universitetet i Bergen
  • Dag Rune Olsen, Rektor / Leder, Universitet i Bergen / Universitets og høgskolerådet
  • Kjerstin Aukrust, Førsteamanuensis, Universitet i Oslo
  • Ingrid Lomelde, Miljøpolitisk leder, WWF Verdens naturfond
  • Sebastian Eidem, Bærekraftansvarlig, Telia Norge
  • Ida Bohman Steenberg, Leder for bærekraft, Tieto (videointervju)
Kontaktperson
Kårstein Måseide, Forskningskoordinator, Universitetet i Bergen, Senter for klima og energiomstilling (CET), 46680069
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1179