til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Ledelse i hardt vær

Arrangør
Handelshøyskolen BI
Dag
Torsdag 15/8 2019 11:15 - 12:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
DN-teltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

God ledelse blir ofte pekt på som en suksessfaktor for organisasjoner og selskaper som fungerer godt. Det er tilsvarende lett å skylde på dårlig ledelse når virksomheter sliter og ikke leverer ønskede resultater. Dette blir ekstra tydelig når søkelyset rettes mot dårlig styring, svake resultater eller det kommer fram opplysninger om interne kritikkverdige forhold som manglende forberedelser og sviktende rutiner. I slike tilfeller kan ofte utfallet bli at ledere kastes eller presses ut. Lederrollen fører med seg en rekke utfordringer. Hvor godt de håndteres handler mye om hvor godt lederen er rustet til å stå i hardt vær. Har vi i Norge en kultur der det er greit å lære av feil og gjenvinne tillit?

Vi samler fagpersoner og ledere som på har havnet i vanskelige ledelsessituasjoner og spør:

· Kunne mange kriser vært unngått hvis lederen hadde vært bedre forberedt? Hvor godt kan man forberede seg på uforutsette hendelser?

· Hvordan påvirker troverdigheten til lederen kriser, og hvordan bygger organisasjoner kriseledelseskompetanse?

· Er det for lett å skylde på lederen når det egentlig er manglende innarbeide rutiner i organisasjonen som helhet som er problemet?

· Har vi i Norge en kultur for å lære av feil og gjenvinne tillit?

Medvirkende
  • Jon P Knudsen, Førsteamanuensis, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder
  • Susann Gjerde, Førsteamanuensis, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI
  • Inge Andersen, Konsulent innenfor ledelse og tidligere generalsekretær, Norges idrettsforbund
  • Louise Kathrine Dedichen, Kontreadmiral, Forsvarets høyskole
  • Julie Brodtkorb, Administrerende direktør, Maskinentreprenørenes forbund
Kontaktperson
ANNICKEN HEJNA, Marketing Manager, Handelshøyskolen BI, +4746410209
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1799