På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Har politikerne glemt kalkulatoren i klimakampen?

Arrangør
Virke KBS
Dag
Onsdag 14/8 2019 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Det er bred politisk enighet om å redusere klimagassutslippene fra veitransport.

Stortingets virkemiddelbruk for å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken er ikke teknologinøytrale ved at enkelte utslippsreduserende tiltak favoriseres fremfor andre. For å sikre effektiv klimagassreduksjon er det nødvendig at dette skjer gjennom et mangfold av tekniske løsninger og energialternativer.  Man har også iverksatt mange virkemidler når det gjelder utslippsreduksjon for personbiler. Hvilke virkemidler har man innført for å få en enda mer klimavennlig tungtransport?

Stortinget ønsker å ansvar, men hvordan er sammenhengen mellom mål, virkemidler, resultater og hva tiltakene koster? Vi tar diskusjonen om politikerne har glemt kalkulatoren i klimakampen eller mangler forståelse for hvilke virkemidler som skal til for nå Norges internasjonale klimaforpliktelser.

I tillegg stiller vi spørsmål ved om det er en fordel eller ulempe for arbeidet med å redusere klimagassutslippene at vi ikke bryr oss mer om det man vurderer av tiltak er kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk riktig.  

Vi inviterer deg til et engasjerende arrangement der vi utfordrer en av landets fremste fageksperter på transportøkonomi til å felle sin dom over norske politikeres innsats for å redusere utslippene fra veitransport.

Vi har også invitert en av landets fremste foregangsbedrifter i det grønne skiftet – Asko - til å innlede om hva de mener nå til dersom transportsektoren skal bli grønnere.  I kombinasjon med perspektiv fra representanter for drivstoff/energisiden spiller vi opp til politisk debatt der vi utfordrer et panel bestående av landets fremste energi og miljøpolitikere på: Har politikerne glemt kalkulatoren og virkemidlene i kampen for utslippskutt på området for veitransport med særlig vekt på tungtransport?

Sted: OFVs telt, Arendal sentrum. 

Medvirkende
 • Iman Winkelman, Leder Virke KBS, Virke
 • Transportøkonomisk institutt
 • Circle K
 • St1 / Shell
 • Drivkraft Norge
 • Sveinung Rotevatn, statssekretær, Klima og miljødep.
 • Ola Borten Moe, Nestleder, SP
 • Stefan Heggelund, stortingsrepr, H
 • Gisle M. Saudland –, stortingsrepr, FRP
 • Arne Nævra, stortingsrepr, SV
 • Svein Roald Hansen, stortingsrepr, AP
 • Kjetil Kjenseth, stortingsrepr, V
 • Tore Storehaug, stortingsrepr, KRF
Kontaktperson
Mona Sørby, Virke, 92824608
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
989