til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Åpen Innovasjon – nøkkelen til bærekraftige bedrifter og samfunn

Arrangør
Sørlandets Europakontor, Horizon South Norway nettverket, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, NIVA, NIBIO, NORCE, NHO Agder, Eyde klyngen
Dag
Onsdag 14/8 2019 12:00 - 13:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Innovasjon , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Eureka kompetanse
Stedsbeskrivelse:
Kursrom 1
Antall plasser i lokalet
61
 


Om arrangementet

En verden i rask endring krever nye løsninger, som radikalt endrer måten vi arbeider, samhandler og løser ting. EU-nettverket Horizon South Norway inviterer til et lunsjmøte om hvordan åpen innovasjon kan brukes i endringsledelse, og samtidig få finansielle tilskudd fra norske og europeiske programmer for å ta frem innovative produkter, tjenester og prosesser.

Åpen innovasjon er et viktig verktøy for bedrifter og offentlig sektor. Bedrifter kan bruke verktøyet til å utvikle nye produkter, tjenester og prosesser for å opprettholde og øke konkurransekraften i markeder som endres. Offentlig sektor kan bruke åpen innovasjon til å løse utfordringer innen klima, helse og omsorg, migrasjon, fattigdom, bærekraftig vekst osv. På arrangementet får du møte fremragende representanter fra Forskningsrådet, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og Eyde klyngen som vil dele praktisk kunnkap og erfaringer om åpne innovasjonssatsinger og hvordan ta ut gevinstene.

Åpen innovasjon kobler interne og eksterne ressurser for samskaping av innovative, behovstilpassede løsninger for økt konkurransekraft og problemløsning. Eksterne problemløsere møter problemeiere på en åpen innovasjonsmarkedsplass for å komme med forslag til nye løsninger, og hvor den beste løsningen velges. Sørlandets Europakontor vil presentere et konsept for en slik markedsplass, som understøtter satsinger mot EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram Horizon Europa.

Medvirkende
  • Anne Kjersti Fahlvik, Direktør, Norges Forskningsråd
  • Wenche P. Dehli, Direktør, Kristiansand kommune
  • Christophe Pink, International relations manager, Eyde klyngen
  • Kristin Wallevik, Dekan, Universitetet i Agder
  • Stig Marthinsen, Adm. dir., Sørlandets Europakontor
Kontaktperson
Stig Marthinsen, Adm.dir., Sørlandets Europakontor, 4740074750
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2167