til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Skatt som politisk virkemiddel – hvordan påvirker det samfunnet?

Arrangør
Skattedirektoratet
Dag
Onsdag 14/8 2019 11:45 - 13:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Økonomi , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Hovedscenen - jubileumsscene
Stedsbeskrivelse:
Bystyresalen
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Skatteetaten forvalter skatt- og avgiftspolitikk som på ulike måter påvirker samfunnet, alt fra lemping av avgifter på elbiler, skattefritak for utleie av del av egen bolig, skattefunnordningen, leterefusjon, distriktsvirkemidler, pendlerfradrag og avgifter som er ment å påvirke i den ene eller andre retning.

Familiemønstre, boligutbygging og næringsutvikling – alt påvirkes av hvordan skatt- og avgiftsreglene utvikles, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan har skattepolitikken påvirket samfunnsutviklingen i Norge? Og hvilke dilemma finnes når digitalisering og forenkling møter politiske ønsker?

I Arendal setter Skatteetaten søkelys på ulike perspektiver:

Skattedirektør innleder med 15 minutter om skattemyndighetenes rolle og dilemmaer i arbeidet midt mellom forenkling, digitalisering og et komplisert regelverk.

Både politikere og forvaltning ønsker å forenkle for næringsliv og enkeltpersoner. Hvordan kan forvaltning og politikk spille sammen for å fortsette forenklingen? Går det an å forenkle uten å miste finansiering av velferden og refordeling av goder?

Global utvikling: Hvordan påvirker globale trender skattepolitikken i Norge?

 • Hvor godt er virkningene av beslutninger belyst i forkant? 
 • Hva var hensikten med rentefradrag på bolig, og skattefri inntekt på hybelutleie? Finnes det andre måter å oppnå privat boligbygging og små utleieenheter på, dersom det er målet?
 • Hvorfor er el-biler fritatt for MVA - mens tråsykler ikke er fritatt?
 •  Hva med Avinor og taxfreesalget?
 • Differensiert mva på mat - eller varekategorier som faller helt utenom lavmoms – som for eksempel hygieneartikler?

Medvirkende
 • Hans Christian Holte, skattedirektør, Skatteetaten
 • Guttorm Schjelderup, professor, NHH
 • Idar Kreutzer, adm. dir., Finans Norge
 • Anita Sundal, leder for politikk, Virke
 • Haakon Riekeles, samfunnsøkonom, Civita
 • Hannah Gitmark, fagrådgiver, Tankesmien Agenda
 • Rigmor Aasrud, (AP), Stortinget
 • Vetle Wang Solheim, (H), Stortinget
 • Tone P. Torgersen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Aslak Bonde, Debattleder
Kontaktperson
Ernst Larsen, Skattedirektoratet, 90986799, ernst.larsen@skatteetaten.no
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
3489