til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Får vi det til? Utfordringer i samhandlingen rundt avdekking av vold og overgrep mot barn og unge.

Arrangør
Agder politidistrikt/ Statens barnehus, Unicef Norge, Dokumentarfilmselskapet Sant&Usant
Dag
Tirsdag 13/8 2019 15:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Det Urbane Grendehuset - Munkehaugen
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Får vi det til? Utfordringer i samhandlingen rundt avdekking av vold og overgrep mot barn

Et samarbeid mellom Unicef-Norge, dokumentarfilmselskapet Sant & Usant og Statens barnehus Norge.

Arrangementet retter seg mot offentlig ansatte som jobber med barn og unge, og private ansatte som yter tjenester på vegne av det offentlige. Ut over dette alle som er intressert i barn- og unges beste.

Arrangementet deles i 3 bolker med paneldebatt rundt temaene:

1)Utfordringer på personlig systemnivå, og historiefortelling som læring. Hvordan kan film styrke den nasjonale samtalen rundt seksuelle overgrep, bryte tabu og øke kunnskap?

Klipp fra dokumentarfilmen "Alt det jeg er" og kapitler fra Educational Storytelling.Spesielt aktuelt for lærere, ledere,helsesykepleiere.

 

2) Står barnehusmodellen for fall?

Ved barnehusene avhøres barn og unge utsatt for vold og overgrep.Modellen ble iverksatt i 2007.Intensjonen var sømløs samhandling mellom forskjellige offentlige etater. Fungerer modellen idag etter intensjonen? Blir barns rettsikkerhet ivaretatt?Har vi fått et paradigmeskifte i håndtering av denne type mulige straffbare handlinger dersom barnevernet slutter å melde disse sakene til politiet?

3)Hvordan forholder barnevernet seg til norsk strafferett i vold og overgrepssaker?

Fører forslag til ny barnevernlov til en uthuling av avvergeplikten? Har barnevernet en blancofullmakt til å prøve ut andre tiltak før en eventuell anmeldelse til politiet? Hvem har ansvar for risikoanalyse og de tiltak som må iverksettes for å forhindre nye overgrep og vold når det avdekkes.

.

 

Medvirkende
  • Statens barnehus Norge, Får vi det til? Utfordringer i samhnadlingen i avdekking av vold og overgrep mot barn og unge., Politet
  • Unicef-Norge, Historiefortelling som læring, Unicef
  • Dokumentarfilmselskapet Sant & Usant, Hvordan film kan styrke den nasjonale samtalen rundt seksuelle overgrep, Sant&Usant
Kontaktperson
Anne-Lise Farstad, Seksjonsleder, Agder politidistrikt/ Statens barnehus, 91631862, anne-lise.farstad@politiet.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
2863