til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Pasientens digitale hverdag – når helsetjenesten flytter inn i hjemmet

Arrangør
Siemens Healthineers, IKT Norge
Dag
Torsdag 15/8 2019 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Castelle
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Hva skjer når helsetjenesten skal følge opp og behandle pasienter de faktisk ikke ser?

Utviklingen av helseteknologi går raskt, og dette åpner for flere nye måter å behandle pasienter på. Selv om det er vanskelig å forutse akkurat hvordan fremtidens helsetjenester vil bli, vet vi i hvert fall at en større grad av oppfølgning og behandling vil skje i pasientens eget hjem. Videre vet vi at for å få dette til er helsetjenesten helt avhengig av å ta i bruk ny teknologi, arbeide annerledes og samarbeide bedre på tvers av forvaltningsnivåene.

Vårt mål med debatten er å belyse hvilke muligheter som ligger i fremtidige betjeningsformer der en større del av oppfølging og behandling skjer i hjemmet. Hva betyr nye arbeidsprosesser for sykehusene, for kommunen, for pårørende og ikke minst for pasienten selv? Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes slik at gevinster kan tas ut og nye måter å tilby helsetjenester på kan innføres i ordinær drift?

Debatten vil bli ledet av tidligere helseminister Werner Christie.

Medvirkende
  • Per Engstrand, Fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF
  • Nils Kristian Klev, Fastlege, Allmennlegeforeningen
  • Wenche P. Dehli, Helse- og sosialdirektør, Kristiansand Kommune
  • Iver Olav Sunnset, Ordførerkandidat og forretningsutvikler, Digitale Gardermoen
  • Lisbeth Sommervoll, Administrerende direktør, Vestre Viken HF
Kontaktperson
Espen Mathisen, Head of Communication, Siemens Healthineers, 95044789
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2515