til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Regioner i omstilling: Hvordan jobbe sammen for endring og innovasjon?

Arrangør
PwC, NHH, Agder fylkeskommune
Dag
Tirsdag 13/8 2019 09:00 - 10:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Innovasjon , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Akter Banjer
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Fylkeskommunene jobber etter samme mandat og er ikke i direkte konkurranse med hverandre. Fylkeskommunene er sånn sett perfekt rigget for gjenbruk av beste praksis og læring på tvers. Likevel ser vi forskjeller, i samarbeidsstrukturer og i utviklingsarbeid. Hva innebærer det egentlig å lykkes med regional utvikling og hvordan kan erfaringer deles og spres?  

Sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune setter vi regional utvikling og nytenking på agendaen. Med basis i regionreform og kommunereform, diskuterer vi sentrale temaer som innovasjon, omstilling, tillit og regionalt samspill. Med oss til panelsamtale kommer også representanter fra politikken, akademia og norsk næringsliv. Vi ses på Statsråd Lehmkuhl i Pollen!

Agenda

09-09.05. Innledning

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC, ønsker velkommen.  

09.05-09.40. Hva kan vi lære av hverandre?

Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann i Agder fylkeskommune fra 2020 og Hege Gabrielsen, partner i PwC, forteller om hva som har vært styrker og utfordringer i dagens samarbeidsstrukturer, og hva som bør gjøres annerledes når regionreformen trer i kraft fra nyttår. I tillegg deler Vestfold og Telemark fylkeskommune erfaringer fra sin region.

09.40-09.55. Hvordan kan vi øke omstillings- og innovasjonskompetansen i offentlig sektor?

Tore Hillestad, programdirektør for Brytningstid NHH, forteller hvordan etterutdanningsprogrammet Brytningstid skal tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til offentlig og privat sektor på Vestlandet.

09.55-10.30. Panelsamtale og spørsmål fra salen

 • Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister
 • Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann, Agder fylkeskommune
 • Hege Gabrielsen, partner, PwC
 • Tore Hillestad, professor, NHH
 • Jan Sivert Jøsendal, prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Moderator: Anne Grosvold

Oppmøte og lett servering fra kl 08:30

Velkommen!

Praktiske spørsmål? Ta kontakt på charlotte.eneroth@pwc.com
 

Medvirkende
 • Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Tine Sundtoft, Påtroppende fylkesrådmann, Agder fylkeskommune
 • Tore Hillestad, Professor, NHH
 • Jan Sivert Jøsendal, Prosjektrådmann, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Leif Arne Jensen, Administrerende direktør, PwC
 • Hege Gabrielsen, Partner, PwC
 • Anne Grosvold, Journalist og programleder
Kontaktperson
Johanne Njølstad, PwC, 48102629
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
4897