til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Elektrifisering som ny eksportindustri for Norge

Arrangør
Energi Norge, Norsk Industri, El og IT
Dag
Onsdag 14/8 2019 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Restaurant, 1. etg.
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Stort verdiskapingspotensial fra fremskyndet elektrifisering 

De vedtatte klimamålene krever en rask grønn omstilling av verdensøkonomien. I Norge må vi halvere våre CO2-utslipp innen 2030, noe som vil kreve en høy grad av elektrifisering og utfasing av fossil energibruk. Elektrifiseringen er ikke bare en nødvendighet for å omstille økonomien, men også en mulighet til å skape grønn økonomisk vekst. 

Som en del av prosjektet Fornybar og fullelektrisk har Energi Norge fått Menon Economics til å vurdere verdiskapingseffektene ved en satsning på elektrifisering av norsk økonomi. Med utgangspunkt i DNVs teknologiske fremskrivninger, har Menon identifisert behovet for forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet frem mot 2040, og da spesielt innen maritim sektor, kraftsystem og lufttransport. 

I Arendal vil resultatene fra analysen bli presentert, og vi vil invitere til en diskusjon om hvordan politikerne kan legge til rette for en mer proaktiv grønn næringspolitikk, slik at verdiskapings- og eksportpotensialet i elektrifiseringsprosjektet kan utnyttes.

Les hele Menon-rapporten her.

Program

1) Innlegg

  • Energi Norge v/Knut Kroepelien: Elektrifisering som ny eksportindustri for Norge
  • Siemens Norge v/Torstein Sole-Gärtner: Elektrifiseringsteknologi innen skipsfart som eksportvare
  • Bellona v/Frederic Hauge: Innlandet Battery Initiative - nasjonal innovasjonsklynge for batteriindustri

2) Samtale

  • mellom Ole Børge Yttredal (Norsk Industri), Toini Løvseth (Energi Norge) og Jan Olav Andersen (EL&IT)

Ordstyrer: Bendik Solum Whist, myndighetskontakt i Energi Norge

Medvirkende
  • Ole Børge Yttredal, Direktør for energi og klima, Norsk Industri
  • Toini Løvseth, Direktør for marked, elektrifisering og kunder, Energi Norge
  • Jan Olav Andersen, Forbundsleder, El og IT
  • Frederic Hauge, Daglig leder, Bellona
  • Torstein Sole-Gärtner, Leder for Offshore og Marine Center, Siemens Norge
Kontaktperson
Sezer Subasi, Prosjektleder, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Energi Norge, 46693828
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1871