til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden – Kunnskapsutvikling for et friskt og produktivt havområde

Arrangør
Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Meteorologisk institutt, Norsk institutt for vannforskning
Dag
Onsdag 14/8 2019 08:00 - 10:00
Arrangementstype
Annet
Tema
Forskning , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Stedsbeskrivelse:
Langbrygga
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Vi presenterer en av landets viktigste satsninger innen forskning, utdanning og innovasjon frem mot 2030.

Rapporten som ligger til grunn for satsningen er utarbeidet av representanter fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Agder (UiA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Meteorologisk institutt (MET). Rapporten finner dere her, og den vil også bli utdelt på arrangementet.

Frokost fra kl. 08:00.

Program fra kl. 08:30:

Velkommen til UiA-teltet

 • Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning UiA
 • Kristin Vinje, visedekan UiO (møteleder)

Åpning

 • Sunniva Whittaker, rektor UiA
 • Svein Stølen, rektor UiO
 • Sissel Rogne, direktør HI

Presentasjon av rapporten Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden: Kunnskapsutvikling for et frisk og produktivt havområde

 • Nils Chr. Stenseth, professor UiO/UiA og leder av utvalget bak rapporten

Et viktig havområde:

 • Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden: Havområdet der folk bor ved Svein Harberg, Stortingsrepresentant (H)
 • Havforskningsinstituttet satsning på kystsoneforskning/-forvaltning og blå kompetanse ved Sissel Rogne, direktør HI
 • NIVA – fra forskning til forvaltningsløsninger for kysten ved Christopher Harman, forskningsdirektør NIVA

Et utvalg prosjekter:

 • Torsk og forurensning gjennom et halvt århundre ved Kotaro Ono, forsker HI
 • Koplingen biologi, oceanografi og data-science ved Halvor Knutsen, professor UiA og HI og Kai Håkon Christensen, professor MET
 • Fra land til hav: endringer i Skageraak de siste 30 år ved Helene Frigstad, forsker NIVA
 • Om økosystem-genomikk og data science ved Kjetill Sigurd Jakobsen, professor UiO

Panelsamtale: Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden – Hva forventer vi av en felles satsing på forskning, utdanning og innovasjon i og for dette havområdet?

 • Svein Harberg 
 • Christopher Harman 
 • Sissel Rogne 
 • Sunniva Whittaker 
 • Øystein Johnsen, prorektor NMBU
 • Lars Anders Breivik, forskningsdirektør MET
 • Morten Dæhlen, dekan UiO

Avsluttende kommentar ved utvalgsleder

 • Nils Chr. Stenseth

 

Medvirkende
 • Nils Chr. Stenseth, Professor, UiO/UiA
 • Sissel Rogne, Direktør, Havforskningsinstituttet
 • Morten Dæhlen, Dekan, UiO
 • Svein Harberg, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Kotaro Ono, Postdoktor, HI, UiA/CCR, UiO/CEES
 • Halvor Knutsen, Professor, UiA/CCR, HI
 • Kai Håkon Christensen, Professor, Meteorologisk institutt
 • Kjetill Sigurd Jakobsen, Professor, UiO
 • Sunniva Whittaker, Rektor, UiA
 • Kristin Vinje, Visedekan, UiO
 • Øystein Johnsen, Prorektor, NMBU
 • Lars-Anders Breivik, Forskningsdirektør, Meteorologisk institutt
 • Christopher Harman, Forskningsdirektør, NIVA
 • Helene Frigstad, Forsker, NIVA
Kontaktperson
Merethe Alm, Kommunikasjonsrådgiver, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 95069432, merethe.alm@mn.uio.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
2811