til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Usynlig syk på jobb

Arrangør
Norsk Revmatikerforbund, AbbVie
Dag
Tirsdag 13/8 2019 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Stuen , 1. etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Å være syk er en del av livet. De fleste blir friske, men mange lever med kronisk sykdom som herjer på innsiden, og som ikke synes på utsiden. Disse skal fungere i arbeid, hverdagen og i familielivet. Det å stå i arbeid har store helsegevinster for den enkelte, og ikke minst er det viktig for å sikre velferdsstatens bærekraft å sørge for at flest mulig kan stå lengst mulig i arbeid.

Regjeringen har lansert ambisiøse mål for funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet gjennom Inkluderingsdugnaden. Skal myndighetene lykkes må virkemiddelapparatet styrkes og holdninger endres.

I arbeidshverdagen kan vi styrke dialogen og samarbeidet mellom lege, arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette vil sikre at man står lengst mulig i arbeid ved å sette bremsen på i dårlige perioder og ha virkemidler for å komme raskt tilbake når man har vært ute. Arbeidsmiljøet må være trygt og tilrettelagt arbeidstakernes helse og funksjonsnivå. Arbeidsgiver må være kjent med mulighetene som NAV og andre aktører stiller opp med, og legene må kunne bruke de behandlingene og virkemidlene som sikrer best muligheter hos arbeidstakeren.

Norske Revmatikerforbund ønsker velkommen til debattmøte om norsk arbeidsliv og å være syk. Debatten ledes av Jan Lohne og legges til rette av AbbVie.

Å være i jobb gir mening, både for den enkelte og for samfunnet. Sykdom er derfor ikke bare noe som angår pasient og lege, men også arbeidslivets parter. Vi spør:

  • Hvordan er det å være syk i det norske arbeidslivet?
  • Hvilke utfordringer møter kronikerne i dag? Og hva er løsningene?
  • Hvordan legges det til rette for deltakelse for kronikere? Hva er virkemiddelapparatet?

 

Næringsdrivende, pasient og bruker Susann Olsen innleder til debatt.

Til debatt stiller:

  • Kjerstin Fjeldstad - forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund
  • Henrik Peersen - generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund
  • Liv Spjeld By - nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne

Kontaktperson
Christian P. Fjellstad, Norsk Revmatikerforbund, 90092309, cpf@revmatiker.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1626