til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Svarte natta . Forbrukermakt mot svart økonomi? Konsert med Jonas Fjeld.

Arrangør
Samarbeid mot svart økonomi
Dag
Onsdag 14/8 2019 21:00 - 23:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Bakgården
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Samarbeid mot svart økonomi inviterer til debatt og konsert i svarte natta. Denne gangen vil Jonas Fjeld stå for den musikalske innrammingen i Bakgården.

Stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk inneholderfor første gang et kapittel om svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. 
Varsler dette en kursendring i forbrukerpolitikken?
Forventer vi at forbrukerne skal ta et større ansvar
for å bekjempe svart økonomi enn tidligere? 
Får forbrukerne den støtten de trenger?

Et av forslagene er å gi forbrukerne tilgang til 
flere opplysninger om firmaene som skal jobbe 
for oss. Målet er at vi skal kunne velge bort 
kriminelle leverandører og dermed redusere 
svart økonomi.

Konkret foreslås det å se på en videreutvikling
av eBevis som nylig ble lansert for offentlig innkjøp. 
Hva skal til for at dette faktisk skal virke? 
Og hvem skal gjøre jobben?

Trude Tinnlund (LO), Merete Bellingmo (NAML/
NHO), Inger Lise Blyverket (forbrukerdirektør),
Lars Peder Brekk (direktør Brønnøysundregistrene),
Hans Christian Holte (skattedirektør),
Heidi Nordby Lunde (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp)

Debatten ledes av Aslak Bonde

Kontaktperson
Karl Børre Reite, Samarbeid mot svart økonomi, 91625676, karl-borre.reite@skatteetaten.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2639