til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Et todelt helsevesen – bør vi bekymre oss?

Arrangør
KPMG AS
Dag
Torsdag 15/8 2019 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Betyr private helseaktører liv eller død kun for den som har råd?

Er vi på vei mot en større todeling av helsevesenet?  Er det offentlige helsevesenet "bakstreversk" når det gjelder å ta i bruk nye metoder og nye behandlinger? Har ikke alle pasienter krav på den beste behandlingene tilgjengelig eller er det bare de som kan betale som skal få glede av det?

Et todelt helsevesen har inntil nylig handlet om at mange av oss kjøper undersøkelser og behandling hos private aktører for å slippe å vente i det offentlige eller opplever at man ikke får gehør for de tjenestene man ønsker seg.

I dag har en halv million nordmenn helseforsikring som potensielt kan dekke behandling som ikke gis i det offentlige helsevesenet, og antallet med slik forsikring er stekt økende. I følge Kantar TNS sitt Helsepolitiske barometer for 2019 mener seks av ti nordmenn at vi har et todelt helsevesen i Norge.

Nylige avslag i Beslutningsforum for nye metoder for offentlig dekning av mulig livreddende kreftbehandling, aktualiserer problemstillingen knyttet til todeling av helsevesenet. Nye, potensielt avgjørende medikamenter er ikke funnet å gi tilfredsstillende kost/nytte i det offentlige og er derfor bare tilgjengelig hos private aktører, og for de som kan betale.

Hva er utfordringene ved en kraftigere todeling av helsevesenet?

  • En aldrende befolkning vil føre til økt etterspørsel av kostbar behandling knyttet til kreft, hjerte/kar-sykdommer og demens. Dette vil ta større andel av ressursene i det offentlige helsevesen.  Vil flere gå til det private?
  • Den teknologiske utviklingen skaper et større mangfold av pasientnære løsninger. Vil det offentlige helsevesen finne dette mer krevende å finansiere og implementere, enn private aktører?
  • Anskaffelsessystemene i det offentlige oppleves dels som rigide og sentraliserte, hvem satser på helseteknologibedriftene?

Vi inviterer helsepolitikere og representanter fra både privat og offentlig helsevesen til en viktig debatt – som for en del pasienter kan bety liv eller død.

Ordstyrer: Johan Wilskow

Medvirkende
  • Camilla Strandskog, stortingsrepresentant (H), Helse- og omsorgskomiteen
  • Ruth Grung, stortingsrepresentant (Ap), Næringskomiteen
  • Marit Hermansen, president, Den norske Legeforening
  • Marius Normann, overlege og onkolog, Aleris Kreftsenter
  • Stig Slørdahl, leder av Beslutningsforum, adm. dir., Helse Midt-Norge
Kontaktperson
Guro Steine, Kommunikasjonsdirektør, KPMG AS, 40639988
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2423