til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Mind the Gap

Arrangør
ManpowerGroup
Dag
Mandag 12/8 2019 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Symposium
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Hvordan vi kan tette kompetansegapet mellom de som søker jobb, og de som har ledige jobber?

Det er et gap i norsk arbeidsliv mellom kompetansen til de som vil inn, og den kompetansen arbeidsgiverne ser etter. For samfunnet er gapet en trussel mot velferdsstatens bærekraft. For enkeltmennesker kan gapet betyr tapt velferd og utenforskap.

ManpowerGroup står nær både de som ønsker en jobb og de som har jobber å tilby. Vi vet hvor vanskelig det er for mange å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og hvor vanskelig det kan være å finne rett kompetanse.

Gjennom debatten vil vi kaste lys på hva som skal til for å tette kompetansegapet.

Vi spør om Norge forvalter humankapitalen riktig.

 • Hvilke politiske løsninger og tiltak kreves for at flere kommer ut i jobb?
 • Er virkemiddelapparatet i arbeidslivet godt nok?
 • Er utdanningsinstitusjonene gode nok?
 • Hvilken rolle spiller arbeidsgiverne?
 • Blir gapet i arbeidslivet større eller mindre, og hva skal til for å tette det?

Medvirkende
 • Christoffer Pettersen, CO-founder og partner, AVO Consulting
 • Malfrid Braath, Konsernsjef, ManpowerGroup
 • Victor Normann, Professor emeritus, NHH
 • Guro Angell Gimse, Statssekretær i arbeid- og sosialdepartementet, Høyre
 • Geir Toskedal, Arbeid- og sosialkomiteen, KRF
 • Tore O. Sandvik, Sentralstyremedlem og fylkesordfører i Trøndelag, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Runar Wiksnes, Rådgiver, Geelmuyden Kiese, 993 51 235, runar.wiksnes@gknordic.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2021