til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Skattedebatten: Skatteproveny i åpne økonomier - fri buffet eller tvangstrøye?

Arrangør
KPMG AS
Dag
Onsdag 14/8 2019 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Økonomi , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I en stadig mer globalisert, åpen og gjensidig avhengig verden, er debatten om hvem som betaler skatt, hvor den betales og hvem som får gleden av inntektene, viktig.

Kampen om skatteprovenyet i en verden hvor varer og tjenester flyter fritt over landegrensene blir stadig hardere. Radikale løsninger som skattlegger markedstilgang med skatt på omsetning, i tillegg til ordinær beskatning, har fått tilslutning i flere land. Løsningene er populistiske, men er også resultat av en pågående handelskonflikt mellom Europa og USA.

Det etablerte skatteregimet basert på skattlegging av nettoinntekt er under press. I tillegg er skattemyndigheter over hele verden blir mere aktivistiske. I Norge har det ledet til uholdbare påstander i skattesaker som Transocean, stadig mer omfattende opplysningsplikter med tilhørende bøter og omfattende fullmakter til bruk av tvang ved bevissikring og beslag. I de senere årene har Skatteetaten byttet slagord fra "rett skatt til rett tid" til "vi finansierer velferdsstaten".

På den andre siden beskyldes skattyterne og deres rådgivere om å planlegge seg til lavest mulig skatt. En undersøkelse fra 2013 peker på at selskaper som får bistand av de fire internasjonale revisjons- og rådgivningsfirmaene betaler mindre skatt enn andre skattytere. 

For næringslivet og dets rådgivere er det krevende å navigere i dette landskapet hvor reglene endres hurtig og krav til informasjonsdeling øker. Riksrevisjonen uttalte i 2015 at regelverket på noen sentrale skatteområder er svært komplisert selv for saksbehandlere i skatteetaten og at dette leder i mange tilfeller til feil i skattefastsettelsen. For å sikre nødvendig tillit hos kunder, investorer og andre interessenter, må selskaper i dag kommunisere åpent om skatt. Skattemyndighetene har på sin side ikke samme krav til åpenhet for å sikre tillitt blant borgerne.

Vi ønsker gjennom prosjektet "Responsible Tax" å bidra til diskusjonene om fremtidig bærekraftig skattlegging i en globalisert verden.

Under Arendalsuka inviterer vi politikere, akademia, skattemyndigheter og næringsliv til en åpen, ærlig og robust debatt om forholdet mellom skattytere, rådgivere og skatteetaten.

Ordstyrer: Stein Kåre Kristiansen

Medvirkende
  • Eivind Furuseth, Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
  • Henrik Asheim, stortingsrepresentant (H), leder, Finanskomiteen
  • Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant (Ap), nestleder, Finanskomiteen
  • Hans Christian Holte, administrerende direktør, Skatteetaten
  • Thor Leegaard, Partner og advokat, KPMG Law Advokatfirma
  • Per Daniel Nyberg, Partner og advokat, KPMG Law Advokatfirma
Kontaktperson
Guro Steine, Kommunikasjonsdirektør, KPMG AS, 40639988
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2105