til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Kan digitalisering og kommunesammenslåing true demokratiet?

Arrangør
KPMG AS
Dag
Tirsdag 13/8 2019 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Norsk demokrati står sterkt på de tre pilarene tillit til det politiske system, medvirkning og valgdeltakelse. Men det er tegn i tiden som rokker ved disse pilarene. Bidrar digitalisering i Kommune-Norge til demokratiet vårt eller forsterker det utenforskap, mistillit og avmaktsfølelse?

Et enkelt søk på "demokrati og tillit i Norge" gir overskrifter som Farvel, demokrati?, Det knirker i vårt demokrati, Demokratiet forfaller, Sjarmen av et ungdommelig engasjement bleknet totalt fordi voksne ikke hadde tillit til at de kunne klare å sette agendaen selv. Er vi på vei til å miste tillit til våre politikere og vårt demokratiske system? Hva er det som i så fall påvirker den tilliten?

Tankesmien Agenda viser i sitt notat Demokrati under press? at det er tydelige sosiale og geografiske forskjeller i hvem som deltar i og opplever at de har innflytelse på politikken.

Valgdeltakelsen synker i lokalvalg og ved siste kommunevalg opplevde vi den nest laveste valgdeltakelsen noensinne.

Tall fra SSB viser at 25 prosent av befolkningen har svært høy tillit til det politiske systemet, men samtidig at den er størst blant de som har høy utdanning, mest penger og som bor i området rundt hovedstaden.

Vi spør:

  • Hva vil kommunesammenslåinger gjøre med demokratiet? Vil innbyggerne oppleve at de får mer medvirkning og at de kommer nærmere de som har makt, eller vil de oppleve avstand som gjør at engasjementet faller? Hvordan kan vi sikre at folk bryr seg, bidrar, er delaktige og har tillit til politikerne?
  • Eksponentielle teknologier og store mengder data endrer hvordan vi lever, jobber og organiserer oss. Kan vi bruke design og teknologi til å skape nye muligheter for å støtte og utvikle samtalen mellom våre demokratiske institusjoner og menneskene de representerer? Eller vil teknologien bidra til at flere faller utenfor samtalen?
  • Større kommuner og digitale løsninger skal gi hver og en av oss tilgang på bedre kommunale tjenester innen helse, utdanning, familie-  og arbeidsliv. Den enkelte skal selv administrere sine egne tjenester. Kontroll, oppfølging, rådgivning og informasjonsdeling skal automatiseres så langt det lar seg gjøre. Når algoritmer bygges inn i kommunenes forretningsmodeller, hvordan sikrer man at de bidrar til bærekraftige kommuner med engasjerte innbyggere og ikke bare til økonomisk kortsiktige gevinster?
  • Teknologi vil endre måten vi lever på. Hvilke verdier må vi ha med oss?

Vi inviterer politikere, ungdom, akademia og representanter for kommunene til å dele refleksjoner om veien videre for digitaliseringen av Kommune-Norge.

Ordstyrer: Stein Kåre Kristiansen

Medvirkende
  • Nicolai Astrup, digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Lene Pettersen, antropolog og associate professor, avd. for Informatikk, Universitetet i Oslo
  • Rahman Chaudhry, student, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
  • Hans Christian Westlye, direktør for teknologi og kunnskap, Virke
  • Finn Arild Bystrøm, rådmann, Seljord kommune
  • Ingvild Sundby, tjenestedesigner, Oslo Kommune
Kontaktperson
Guro Steine, Kommunikasjonsdirektør, KPMG AS, 40639988
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
3098