På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Vann er livsviktig - men er det prioritert? Debatt med påfølgende vanncafé

Arrangør
Norsk Vann
Dag
Onsdag 14/8 2019 15:30 - 19:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Vann- og avløpssektoren står ovenfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Dette gjør det nødvendig  at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en riktig satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet.

Norsk Vann tar debatten sammen med stortingspolitikere, representanter for huseierne, entreprenørene og kommunene om vannbransjens fremtid.

Flere av målene og ambisjonene i regjeringsplattofmren fra Granavolden i januar 2019 er knyttet til de kommunale vann- og avløpstjenestene. Regjeringen vil bl.a.:

- At Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.

- Gjennomgå organisering og regulering av vann- og avløpssektoren i samarbeid med KS, med sikte på å sikre innovasjon og kostnadseffektiv organisering og struktur. Et aktuel virkemiddel kan være obligatorisk benchmarking.

- Innføre nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter som sikrer lave gebyrer og effektive tjenester for innbyggerne.

- Følge opp Overvannsutvalgets innstilling.

Medvirkende
 • Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Ketil Kjenseth, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Ola Borten Moe, Nestleder, Senterpartiet
 • Mette Gundersen, 1. nestleder, KS
 • Morten Andreas Meyer, Generalsekretær, Huseiernes Landsforbund
 • Julie Brodtkorb, Adm. direktør, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Øivind Brevik, Adm. direktør, KS Bedrift
 • Thomas Breen, Direktør, Norsk Vann
 • Thomes Trømborg, Daglig leder, NRV og NRA IKS
 • Harald Danielsen, Rådmann, Arendal kommune
 • Agnar Kaarbø, Ordstyrer
Kontaktperson
Thomas Langeland Jørgensen, Stabsleder kommunikasjon og samfunnskontakt, Norsk Vann, 95049728, thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1833