til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Hvordan kan norsk energisatsing stanse kullkraftverk i utviklingsland?

Arrangør
Multiconsult Norge AS, Norfund, Norad, Miljøstiftelsen ZERO, Solenergiklyngen, Norwegian Energy Partners, Norwegian African Business Association
Dag
Tirsdag 13/8 2019 08:30 - 10:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Internasjonalt , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Smalesund
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Fornybar energi er et område hvor Norge markerer seg med verdensledende kompetanse og vi kan bidra med viktig kunnskap og kompetanse til utviklingsland. Norge har også den mest aktive klyngen i Norden av kommersielle selskaper som satser på fornybar energi i utviklingsland.

I dette seminaret vil vi belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan norsk energisatsing kan bidra til å stanse nye kullkraftverk i utviklingsland. Frokostseminaret er et samarbeid mellom Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-African Business Association (NABA).

Bakgrunn

Gjennom Granavolden-plattformen fastslår regjeringen at den vil «gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull». Tilgang til energi er en forutsetning for næringsutvikling i utviklingsland og skaper nye muligheter både på individ- og samfunnsnivå. Norges egen utvikling til et industrialisert velferdssamfunn har i stor grad vært bygget på landets betydelige energiressurser. En utfordring er at selv om fornybar energi har falt enormt i kostnad, bygges det stadig nye kullkraftverk i utviklingsland.

Servering av frukt og kaffe/te fra klokken 08:30. Programmet begynner klokken 09:00

Medvirkende
  • Sveinung Rotevatn, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet
  • Espen Barth Eide, Klimapolitisk talsperson og Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Tellef Thorleifsson, CEO, Norfund
  • Ørnulf Strøm, Leder, Energiseksjonen, Norad
  • Heikki Eidsvoll Holmås, Senior Rådgiver, Multiconsult
  • Heidi Finskas, Direktør Samfunnsansvar, KLP
  • Mikkel Tørud, CFO, Scatec Solar
  • Sjur E. Bratland, Daglig Leder, Norwegian Energy Partners (NORWEP)
  • Marissa Jackson Ræstad, COO, SUNami Solar
  • Marius Holm, Daglig Leder, ZERO
Kontaktperson
Elisabeth Lokshall, Seniorrådgiver, Multiconsult Norge AS, 95286029, ewl@multiconsult.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2672