til hovedinnhold
 

Jegersberg gård rehabilitering- og kompetansesenter

Arrangør
Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter
Tema
Helse
Stand
Stand - Strandgaten 160
 
Beskrivelse av standen

Jegersberg gård er et innovativt rehabiliterings- og kompetansesenter i norsk sammenheng i måten en driver rusreabilitering. Gården drives av Kristiansand kommune og har hentet inspirasjon fra blant annet recoverytenkning og San Patrignano i Italia. Modellen gården jobber etter har de virkningsfulle elementene tid, mentorering, fellesskap og kvalifisering. Tilbudet er rus- og medikamentfritt og en kan bo på gården i 3 år.

Alle beboere blir en del av et fellesskap og et nettverk og hverdagen blir fylt med arbeid og positive opplevelser. Tillitt og ansvar er viktige stikkord i modellen. Målet er å komme ut i lønnet arbeid eller aktivitet før utflytting.

Mentorordningen på gården er selve bærekraften i modellen. Det er ingen ansatte på gården utover dagtid i ukedager. Alle beboere har en mentor (en som er kommet ett år ut i rehabiliteringsløpet) som følger opp. 

Av totalt 13 ansatte, er 5 tidligere beboere som har fullført rehabiliteringsløpet på Jegersberg gård.
Kontaktperson
Monica Øvensen Ordahl, Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter, 95792850,
Twitter