til hovedinnhold
 

Ecura- Vi tilbyr helse- og omsorgstjenester i Norge

Arrangør
Ecura
Tema
Annet
Stand
Stand - Peder Thomassons gate 170
 
Beskrivelse av standen

DETTE ER ECURA

I Ecura setter vi mennesket i sentrum. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for våre kunder og for de pårørende. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget hvis vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Da må vi ha åpenhet rundt tjenestetilbudet og ha integritet i forhold til de oppgaver vi har påtatt oss å løse. Det gir trygghet for pårørende og sikkerhet for at vi etterlever inngåtte avtaler.

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Kontaktperson
Maria Andvik, Avdelingsleder Agder, Ecura, 92668700,
Twitter