til hovedinnhold
 

Sammen på vei

Arrangør
RBUP - Sammen på vei
Tema
Oppvekst
Stand
Stand - Torvet 131
 
Beskrivelse av standen

Sammen på vei er et frivillig oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Det er den norske utgaven av det amerikanske programmet Nurs-Family Partnership (NFP). NFP er utviklet gjennom mer enn 40 år og er basert på solid forskning. Sammen på vei er et hjemmebesøksprogram der familiesykepleier (=helsesykepleier eller jordmor) følger deltakeren fra tidlig svangerskap til barnet er 2 år. 

Hensikten med programmet er å fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstsvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon. NFP er et tilbud i tillegg til det ordinære tjenestetilbudet. Utprøvingsområdene i Norge er Oslo, Rogaland, Vestland, Trondheim og Agder.  Det er utført en følgeevaluering av implementeringen i Norge fra 2016-2019.  I 2023 vil AFI (Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met) starte en randomisert effektstudie for å måle effekten av programmet i Norge. Sammen på vei er nevnt som et tiltak i NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid

Kontaktperson
Marit Sandvik Tønnessen, Sammen på vei, 91782724,
Facebook
Twitter