til hovedinnhold
 

Arktisk Råd

Arrangør
Arktisk Råd Sekretariat
Tema
Internasjonalt
Stand
Stand - Strandgaten 152
 
Beskrivelse av standen

Arktisk råd er det ledende mellomstatlige forumet for samarbeid, samordning og samhandling mellom de arktiske statene, arktiske urfolk og andre innbyggere i nordområdene om felles arktiske saker, særlig bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet. De dramatiske klimaendringene i Arktis i dag gjør denne oppgaven viktigere enn noen gang. Temperaturen i Arktis stiger 3 ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Dette har allerede store konsekvenser for arktiske økosystemer, naturmangfold, lokalsamfunn og urbefolkning. Det som skjer i Arktis har også stor betydning for globale klima- og værmønstre.

Norge overtar lederskapted i Arktisk Råd i år. Stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis vil være et overordnet mål i tillegg til fokus på rådets kjerneoppgaver som klimaendringene, bærekraftig utvikling, og å legge til rette for at folk kan leve gode liv i regionen.

Kom til standen vår for å lære mer og hvorfor alt dette betyr noe for deg selv om du skulle bo under polarsirkelen.

Kontaktperson
Kristina Baer, Head of Communications, Arctic Council Secretariat, 91120370,
Twitter