til hovedinnhold
 

AKTHE- Aktivitetsbasert Helsehjelp. Aktiviteter som gir bedring , arbeidstrening og lønnet arbeid

Arrangør
AKTHE Aktivitetsbasert Helsehjelp
Tema
Innovasjon
Stand
Stand - Strandgaten 148
 
Beskrivelse av standen

•Gi helsehjelp som bidrar til bedringsprosesser gjennom  bruk av sosial deltakelse, musikkaktivtet og arbeid.

• Gi  nye  virksomme og effektfulle tjenester tuftet på recovery og  metodisk empiri.

- Oppsøkende musikkterapi som oppsøker paseinter der de bor.

•Fremme samarbeid på tvers av ulike kommunale sektorer og også samarbeide aktivt med private aktører.

•Sentralt for avdelingen er recoveryorientert praksis hvorpå pasientens egne ressurser og mål skal føre til endring og aktivitet.

•Avdelingens visjoner, mål og daglig drift er grunnleggende styrt av Erfaringseksperter som er mennesker med egenerfaring fra psykiske lidelser og rusutfordringer som er lønnet av kommunen,  gjennom prosjektmidler  og/eller i samarbeid med NAV.

•Tiltakene Rap Clinic & Hølicven gir pr nå 22 personer med psykisk helse og rusutfordringer eller Erfaringseksperter  lønn .

.  Tuftet på blant annet IPS og SE 

•Flere nye prosjekter på gang.

.

Kontaktperson
Richard Bjørnådal, Avdelingsleder , AKTHE Aktivitetsbasert Helsehjelp, 90925489,
Twitter