til hovedinnhold
 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom NKIB og Barselambassadørene

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Barselambassadørene
Tema
Helse
Stand
Stand - Strandgaten 151
 
Beskrivelse av standen

Nasjonal kompetansetjensete for inkontinens og bekkenbunnsykdom, NKIB, jobber for å heve kompetanse både hos helsepersonell og pasienter rundt plager fra underliv og bekken.Vi har fokus på tilstander knyttet til avføring-, vannlatnig og seksualfunksjon, samt smertetilstander. Tjenesten har fokuset rettet mot begge kjønn, men har det siste året hatt et prosjekt med spesielt forkus på kvinnehelse gjennom å styrke kunnskap rundt behandlig av plager etter graviditet og fødsel.  

Barselambassadørene er en likepersontjeneste rettet mot kvinner i og etter barsel. Dette er et samarbeid mellom Landsforeningen for kvinner med fødsesskader, N.K.S. Sanitetskvinnene og NKIB. Prosjektet er i utganspunktet 3 årig. Frivillige kvinner som har det til felles at de har vært gjennom svangerskap og fødsel rekruteres til å bidra som likepersoner for å bidra til at andre kvinner får en god barseltid. 

Kontaktperson
Lotte Lindstrøm, Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, 90984119,
Twitter