til hovedinnhold
 

Liberalistene - Vi jobber for at du skal bestemme over ditt eget liv

Arrangør
Liberalistene
Tema
Partipolitikk
Stand
Stand - Peder Thomassons gate 180
 
Beskrivelse av standen

Liberalistene skal male kommunen og fylkeskommunen lilla. Desentralisering av makt og innflytelse er grunnleggende. Det betyr stadig mer frihet til den enkelte borger og mindre innflytelse til politikere og byråkratiske organer.

Kommunen er pålagt av staten å «sørge for» en rekke tjenester og tilbud til sine innbyggere. I alt for stor grad tolkes disse lovene som at kommunen skal opprette kommunale institusjoner med offentlig ansatte, og skattefinansiere disse. Kommune-Norge er gjennomregulert helt ned til den minste detalj av Stortinget, hvor en samlet partiflora har vært opptatt av mest mulig like  tjenester fra kommune til kommune. Liberalistene vil følge nasjonale lover og forskrifter, men vi vil tolke dem så langt det er mulig opp mot våre idealer.

Kontaktperson
Daniel Fosseli, Liberalistene, 46639774,
Twitter