til hovedinnhold
 

Wayback, stiftelsen Livet etter soning og RESCALED

Arrangør
Wayback, stiftelsen Livet etter soning
Tema
Inkludering
Stand
Stand - Peder Thomassons gate 175
 
Beskrivelse av standen

Wayback er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. Vi er både en bruker- og interesseorganisasjon som jobber med og for våre medlemmer. Vi hjelper mennesker i overgangen fra fengsel til frihet, og sørger for at denne overgangen tilrettelegges på den enkelte innsattes egne premisser. Vårt mål er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et liv fritt fra kriminalitet og rus, dersom man er motivert for det.

RESCALED er et europeisk interessesamarbeid Wayback deltar i. Vi deler et engasjement for å hjelpe folk å bygge meningsfulle og verdige liv etter soning, samtidig som en inkluderes i og bidrar til samfunnet. For å klare dette trenger vi systematisk endring i kriminalomsorgen. Vi ønsker oss bort fra store høysikkerhetsfengsler isolert fra fellesskapet. Fremtidens fengsler bør være små og tilrettelagte soningsenheter som utgjør en ressurs i lokalsamfunnene.

Kontaktperson
Fabian Wahl Sandvold, Koordinator, Wayback, stiftelsen livet etter soning, 40471330,
Nettside
Twitter