til hovedinnhold
 

Kriminalomsorgen

Arrangør
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgen
Tema
Annet
Stand
Stand - Kanalplassen 24
 
Beskrivelse av standen

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. 

Kontaktperson
Paal Espen Hambre, Kommunikasjonsdirektør, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), 41401414,