til hovedinnhold
 

Rotary Arendal

Arrangør
Rotary, Arendal
Tema
Menneskerettigheter
Stand
Stand - Torvet 119
 
Beskrivelse av standen

Rotary er en ideell service organisasjon med yrkesbasert medlemskap og har som formål å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for sin virksomhet. Rotary ble stiftet av Paul Harris i Chicago i 1905, og den første klubben i Norge ble etablert i 1922.  I Agder er det 15 klubber spredt på alle byene.

Rotary engasjerer seg i samfunnsnyttige prosjekter både lokalt og internasjonal, og støtter opp om alle FNs bærekraftmål. Det pågår mange store internasjonale prosjekt, et av de mest kjente er Polio-pluss programmet som i samarbeid med Bill og Melinda Gates stiftelsen og WHO gjennom mange år har arbeidet for å utrydde sykdommen poliomyelitt.

Rotary er en samfunnsengasjert forening med fokus på:

  • Fred og konflikt-forebygging
  • Sykdomsforebygging og behandling
  • Vann og sanitærforhold
  • Mødre- og barnehelse
  • Grunnutdanning og leseferdighet
  • Økonomi og samfunnsutviklingKontaktperson
Rune Fensli, Rotary, Arendal, 91305222,
Facebook
Twitter