til hovedinnhold
 

Norsk-OCD og angstforening, Ananke (Brukerorganisasjon for brukere med OCD og deres pårørende)

Arrangør
Brukerorganisasjon for mennesker med OCD og angst og deres pårørende
Tema
Annet
Stand
Stand - Torvet 130
 
Beskrivelse av standen

Vårt tema er psyksisk helse. I dag er tilbudet i Norge elendig og vi støtter opp og motiverer brukere som står pålange ventelister og som får avslag på sine henvisninger. Vi driver informasjonsarbeid påmange "plattformer", være seg skoler, institusjonere og sosiale media for helsepersonell , brukere og pårørende. Norsk OCD-og Angstforening, Ananke har jobbet aktivt med informasjonsarbeide og støttegrupper for både brukere og pårørende i 30 år. Vi har lokallag over hele landet, og har et nært samarbeide med fagmijøet. OCD er en tabubelagt lidelse og vi trenger å nå til flere. 

Kontaktperson
Norsk OCD-og angstforening, Ananke, Brukerorganisasjon for mennesker med OCD og angst og deres pårørende, 93817441,
Nettside
Twitter