til hovedinnhold
 

Europabevegelsen

Arrangør
Europabevegelsen
Tema
Internasjonalt
Stand
Stand - Sam Eydes plass 67
 
Beskrivelse av standen

Europabevegelsen i Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for mer samarbeid og integrering i Europa gjennom norsk EU-medlemskap.


Europabevegelsen har siden den tid arbeidet for at flest mulig land i Europa skal inngå i et forpliktende organisert samarbeid, basert på verdier som demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt og en felles bærekraftig utvikling.

EU er i dag den viktigste arena for forpliktende politisk og økonomisk samarbeid i Europa. Gjennom rundt 75 avtaler, deriblant EØS- og Schengen-avtalen, er Norge en del av EU-samarbeidet, men uten politisk representasjon og medbestemmelse. Arbeidet for et samlet Europa pågår fortsatt.

Kontaktperson
Stian Michalsen, Europabevegelsen, 92229897,
Twitter