til hovedinnhold
 

Velferdsalliansen EAPN Norway

Arrangør
Velferdsalliansen EAPN Norway
Tema
Annet
Stand
Stand - Gågata 106
 
Beskrivelse av standen

Velferdsalliansen EAPN Norway er et nettverk av organisasjoner, foreninger og grupper som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Vi gir råd og høringsinnspill for å fremme og opprettholde et aktivt og inkluderende velferdssamfunn som favner alle, og for å oppnå sosial rettferdighet og verdige liv til hele befolkningen. Vi er en pådriver for økt brukermedvirkning av høy kvalitet og setter fokus på politisk påvirkningsarbeid. Medlemsorganisasjonene er i all hovedsak grasrotorganisasjoner som ble skapt og består av mennesker som har erfaring med fattigdom, sosial eksklusjon og å være bruker av velferdssystemet. De har gjennom sine organisasjoner, gått sammen for å sette søkelys på utfordringer som de møter i hverdagen og har en bakgrunn som kvalifiserer de til å være en del av løsning i sakene de selv har erfaring med.

Tema relatert til inkluderenderende velferdsamfunn, sosial rettferdighet, brukermedvirkning, fattigdomshøring.

Kontaktperson
Honoratte Basemake NN Muhanzi, daglig leder, Velferdsalliansen EAPN Norway, 93299870,
Twitter