På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

DNT - Edru Livsstil

Arrangør
DNT Edru livsstil
Tema
Annet
Stand
Stand - Kanalplassen 13
 
Beskrivelse av standen


DNT – Edru Livsstil skal være en organisasjon med stor takhøyde. Vi skal holde døra åpen for alle som har valgt en edru livsstil, uavhengig av hvorfor. Alle som kommer inn skal ønskes velkommen til og inkluderes i vårt sosiale fellesskap.

DNT – Edru Livsstil livsstil er engasjert i saker knyttet til rus generelt og kampen for rusfrie møteplasser i lokalsamfunn spesielt.

DNT – Edru Livsstil utfordrer etablerte holdninger og vaner omkring bruk av rus i det offentlige rom. Vi skal utfordre politikere til å prioritere innbyggernes behov for trygge og helsefremmende lokalsamfunn framfor næringsinteresser.

DNT – Edru Livsstil skal bidra til å skape trygge, inkluderende lokalsamfunn hvor alle innbyggere har mulighet til positiv livsutfoldelse. Toleranse og respekt er grunnleggende verdier i dette arbeidet

DNT – Edru Livsstils arbeid skal være basert på kunnskap. Vår rolle er å spre kunnskap og bevisstgjøre medlemmene

Kontaktperson
DNT Edru livsstil, Lin-Merethe Waagenes, DNT Edru livsstil, 94783242,
Nettside
Twitter